Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Łukasz Puślecki

Modes of strategic technology partnering

Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych

Abstract: The aim of the article was to verify the organizational modes of strategic technological partnering. The author used a classification of modes of technology cooperation in terms of inter-organizational dependence to discuss major trends and characteristics of different forms of inter-firm partnering on the basis of the MERIT-CATI database. In the article the following forms of technological cooperation were presented: joint-ventures (JV), R&D pacts, technology exchange agreements and research contracts, customer-supplier relations, X-licensing as well as R&D contracts. The verification of such forms of technology partnering was made in years 1980-1996 on the basis of the empirical material taken from MERIT-CATI database.
Abstract in polish: W artykule autor przedstawia klasyfikację form współpracy w celu przeanalizowania i przedyskutowania głównych trendów różnych form współpracy między firmami. W analizie wykorzystano klasyfikację form współpracy technologicznej prof. J. Hagedoorna z Uniwersytetu z Maastricht, a także dane uzyskane z bazy MERIT-CATI, w celu weryfikacji form współpracy między firmami w latach 1980-1996.

Keywords: strategic technology alliances, STA, technology cooperation, joint ventures, contracts

Keywords in polish: strategicznie alianse technologiczne (STA), współpraca technologiczna, spółki joint-ventures, wspólne umowy badawcze

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol8/issue2/art_10.pdf
For citation:

MLA Puślecki, Łukasz. "Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych." J. Agribus. Rural Dev. 8.2 (2008): 107-117.
APA Łukasz Puślecki (2008). Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych. J. Agribus. Rural Dev. 8 (2), 107-117
ISO 690 PUśLECKI, Łukasz. Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 8.2: 107-117.
Corresponding address:
mgr Łukasz Puślecki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Poland
Authors email:
lukasz.puslecki@ae.poznan.pl