Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Ecological implication of pig production concentration

Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej

Abstract: The pig production concentration process in all the world countries is very dynamic. The main reason for that fact is not only the significant technological development but also the constant aspiration of producers to gain maximal profits. The number of pigs and pig density is still growing and provoke to origin the externalities from pig production. The research shows that in the world exist 3 major regions of pig production concentration: Europe, north-west and south Asia, central and north America. But the most ecological threats exist in European countries because the externalities of pig production in this region are the biggest on the world.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono problem wpływu produkcji świń na środowisko naturalne. Autorzy poddali dyskusji również relatywnie nowe problemy związane z produkcją trzody, jak dewastacja środowiska oraz społeczny koszt jego odnowy.

Keywords: globalization of world market, livestock production, pig density in the world, externality of pig production, linkages between pig production and the environment

Keywords in polish: globalizacja rynku światowego, produkcja zwierzęca, natężenie produkcji trzody na świecie, niekorzyści skali produkcji świń, powiązania pomiędzy produkcją trzody a środowiskime naturalnym

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol7/issue1/art_3.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Magdalena Kozera. "Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 29-42.
APA Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera (2008). Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 29-42
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, KOZERA, Magdalena. Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 29-42.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl