Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (49) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00431

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Agnieszka Baer-Nawrocka

CREATING AND ALLOCATING THE SUPPLY OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Abstract:

The main purpose of this paper is to assess the importance
of agriculture and food industry in creating and allocating
the supply of agri-food products in European Union
countries. The years covered by the analysis were 1995 and
2010. As demonstrated, there are differences in the contribution
of imports to the supply of agricultural products among
EU countries. Low shares of imports are particularly characteristic
of the new member states, which is indicative of
weaker connections with the European and global agribusinesses
in comparison with EU-15 countries. On the other
hand, the proportion between volumes of agri-food products
allocated to intermediate and final demand confirm that the
agricultural sector is primarily a supplier of raw materials in
most EU countries. In turn, the main role of the food industry
is to satisfy the final demand and provide the population with
food products.

Keywords: agriculture, agribusiness, inter-sectoral interdependencies, input–output tables

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol49/issue3/art_33.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00431
For citation:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona, and Agnieszka Baer-Nawrocka. "CREATING AND ALLOCATING THE SUPPLY OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 49.3 (2018): 309-320.
APA Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Agnieszka Baer-Nawrocka (2018). CREATING AND ALLOCATING THE SUPPLY OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 49 (3), 309-320
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona, BAER-NAWROCKA, Agnieszka. CREATING AND ALLOCATING THE SUPPLY OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 49.3: 309-320.
Corresponding address:
PhD hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Department of Economics and Economic Policy in Agribusiness, Poznań University of Life Sciences, 28 Wojska Polskiego St., 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl

References

 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2018). Rolnictwo polskie –
 • przemiany i zróżnicowanie regionalne [Polish agriculture
 • – changes and regional diversification]. In: J. Wilkin, I.
 • Nurzyńska (Eds.), Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi.
 • Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar [in Polish].
 • Buccirossi, P., Marette, S., Schiavina, A. (2002). Competition
 • policy and the agribusiness sector in the European Union.
 • Eur. Rev. Agric. Econ., 29(3), 373–397. https://doi.
 • org/10.1093/eurrag/29.3.373
 • Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce [Consumption
 • in theory and practice]. Warszawa: Wyd. Nauk.
 • PWN [in Polish].
 • Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski
 • przemysł spożywczy [The impact of globalization processes
 • on the Polish food industry]. Studia i monografie
 • 145, Warszawa: IERiGŻ PIB [in Polish].
 • Czyżewski, A. (2001). Przepływy międzygałęziowe jako
 • makroekonomiczny model gospodarki [The inter-industry
 • flows as a macroeconomic model of the economy].
 • Poznań: Wyd. Akad. Ekon. [in Polish].
 • Coleman, W., Grant, W., Josling, T. (2004). Agriculture in the
 • New Global Economy. Northampton MA, USA: E. Elgar.
 • Eurostat (2017). Retrieved Oct 20th 2017 from: www.epp.eurostat.
 • europa.eu.
 • Hagen, E. E. (1989). The Economics of Development. New
 • York.
 • Haggblade, S. (2011). Modernizing African agribusiness: reflections
 • for the future. J. Agribus. Dev. Emerg. Econ., 1,
 • 1, 10–30.
 • Heyder, M., Theuvsen, L. (2012). Determinants and Effects of
 • Corporate Social Responsibility in German Agribusiness:
 • A PLS Model. Agribusiness, 28, 400–420.
 • Jabri, A. (2016). Performance of small and medium-sized
 • food and agribusiness enterprises: evidence from Indian
 • firms. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 19(4), 53–64.
 • Kowalczyk, S. (2010). Globalizacja agrobiznesu: specyfika,
 • wymiary, konsekwencje [Globalization of agribusiness:
 • specificity, dimensions, consequences]. Zagad. Ekon.
 • Roln., 2, 6–26 [in Polish].
 • Manual of Supply, Use and Input-Output Tables (2008).
 • Methodologies and Working papers, Eurostat.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2014). Struktura agrobiznesu
 • w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji
 • z UE [The structure of agribusiness in Poland and
 • its importance in the economy in the context of the EU
 • integration]. Wrocław: UE we Wrocławiu [in Polish].
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Gospodarka żywnościowa
 • w krajach Unii Europejskiej: kierunki rozwoju, przepływy
 • i współzależności [Food economy in European Union
 • countries: directions of development, flows and interdependencies].
 • Poznań: Wyd. UP w Poznaniu [in Polish].
 • Rembisz, W. (2008). Mikro i makroekonomiczne podstawy
 • równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym [Micro
 • and macro-economic basis for balanced growth in the
 • agri-food sector], Warszawa: Vizja Press [in Polish].
 • Reardon, T., Barrett, C. B. (2000). Agroindustralization, globalization,
 • and international development. An overview
 • of issues, patterns, and determinants. Agric. Econ., 23,
 • 195–205.
 • Reynolds, N., Fischer, Ch., Hartmann, M. (2009). Determinants
 • of sustainable business relationships in selected German
 • agri‐food chains. Brit. Food J., 111, 8, 776–793.
 • Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja
 • gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych
 • Ameryki Północnej [From agriculture to agribusiness.
 • Transformation of the agri-food economy of the
 • United States of America]. Warszawa: SGH [in Polish].