Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (47) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00400

Małgorzata Dolata, Magdalena Jaworska

DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE LEVELS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The purpose of this paper is to assess the level
and spatial differentiation of selected environmental governance
parameters in the context of implementing the sustainable
development concept in rural areas of the Wielkopolskie
voivodeship districts in 2005 and 2015. The research procedure
was made up of three steps: review of the relevant literature
and selection of indicators to describe the environmental
governance topics; analyzing the changes in, and spatial differentiation
of, specific environmental governance components;
and ranking the districts. The basic source of data was
the online database delivered by the Central Statistical Office
in Warsaw, the Local Data Bank. As shown by the results,
there is considerable spatial differentiation of specific environmental
governance components; however, when analyzed
globally, environmental governance proves to be a relatively
non-diversified process. In 2015, the highest sustainability
levels were recorded in rural areas of the following districts:
Złotów, Kępno and Jarocin. In turn, the lowest levels were
found in Września, Wągrowiec and Śrem districts.

Keywords: sustainable development, environmental domain, rural area, Wielkopolskie voivodeship

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol47/issue1/art_3.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00400
For citation:

MLA Dolata, Małgorzata, and Magdalena Jaworska. "DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE LEVELS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 47.1 (2018): 21-28.
APA Małgorzata Dolata, Magdalena Jaworska (2018). DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE LEVELS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 47 (1), 21-28
ISO 690 DOLATA, Małgorzata, JAWORSKA, Magdalena. DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE LEVELS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 47.1: 21-28.
Corresponding address:
PhD Małgorzata Dolata, Department of Economics, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 28 St., 60-637 Poznań, Poland,
Authors email:
dolata@up.poznan.pl

References

 • Adamowicz, M. (2000). Rola polityki agrarnej w zrównoważonym
 • rozwoju obszarów wiejskich [The importance of
 • agrarian policy in sustainable development of rural areas].
 • Rocz. Nauk. SERiA, 2(1), 69 [in Polish].
 • Bank Danych Lokalnych GUS [Local Data Bank Central Statistical
 • Office of Poland] (n.d.). Retrieved Aug 25th 2017
 • [in Polish].
 • Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju [Sustainable
 • Development Indicators]. Białystok: Wyd. Ekonomia
 • i Środowisko [in Polish].
 • Borys, T., Fiedor, B. (2008). Operacjonalizacja i pomiar kategorii
 • zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji
 • [Operationalization and measurement of sustainable development
 • – a contribution to the discussion]. In: M. Plich
 • (Ed.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady
 • zastosowań (p. 115–131) [in Polish].
 • Dolata, M. (2015). Znaczenie infrastruktury w koncepcji
 • trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • [Importance of Sustainable Infrastructure In Concept of
 • Sustainable Development of Rural Areas]. Zesz. Nauk.
 • Uniw. Szczec., 40(2), 45–46 [in Polish].
 • Hadryjańska, B. (2015). Ekologizacja procesu produkcji
 • a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach
 • przetwórstwa mleczarskiego [Ecologizing the production
 • process and shaping competitiveness in dairy enterprises].
 • Poznań: PTE, Oddział w Poznaniu [in Polish].
 • Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do „Strategii
 • zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” [Directions
 • of rural development. Assumptions for „Sustainable Development
 • Strategy of Rural Areas and Agriculture”]
 • (2010). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
 • Wsi [in Polish].
 • Leśniewski, M. A. (2010). Zrównoważony rozwój a konkurencyjność
 • gmin [Sustainable development and competitiveness
 • of municipalities]. Kielce: Wyd. Uniwersytetu
 • Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
 • [in Polish].
 • Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego
 • na lata 2012–2015 [Environmental protection program
 • for the Wielkopolskie Voivodeship 2012–2015] (2012).
 • Poznań [in Polish].
 • Roszkowska-Mądra, B. (2009). Koncepcje rozwoju europejskiego
 • rolnictwa i obszarów wiejskich [The concepts
 • of agricultural and rural development in the European
 • Union]. Gosp. Narod., 10, 84 [in Polish].
 • Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów
 • wiejskich w Polsce [Spatial diversification of rural
 • area development in Poland]. Warszawa: Wyd. IRWiR
 • PAN [in Polish].
 • Stanny, M., Czarnecki, A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów
 • wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy
 • empirycznej [Sustainable development of rural areas of
 • the Green Lungs of Poland region An attempt at empirical
 • analysis]. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN [in Polish].
 • Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring
 • report of the EU Sustainable Development Strategy
 • (2015). EUROSTAT Statistical books. Luxembourg.
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017 [Green economy
 • indicators in Poland 2017] (2017). Białystok: GUS,
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku [in Polish].
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski [Sustainable Development
 • Indicators of Poland] (2011). Katowice: GUS,
 • Urząd Statystyczny w Katowicach [in Polish].
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski [Sustainable Development
 • Indicators of Poland] (2015). Katowice: GUS,
 • Urząd Statystyczny w Katowicach [in Polish].
 • Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • [Economics of the environment and natural resources].
 • Warszawa: PWE [in Polish].