Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Todd M. Schmit, Nelson L. Bills

Agribusiness contributions and inter-industry linkages in the New York state economy

Rola agrobiznesu i jego powiązania międzygałęziowe w gospodarce stanu Nowy Jork

Abstract: The objectives of this paper are: a) assemble baseline information on the current status and trends of New York State agribusiness economic activity, disaggregated by industry and agribusiness cluster sectors, b) estimate backward linkages and inter-industry relationships between food and agricultural production and other agribusiness industry clusters via the calculation of output multipliers, c) set the stage for continuing discussion of the challenges and opportunities for agribusiness development in New York State.
Abstract in polish: W artykule zdefiniowano pojęcie przemysłu rolno-żywnościowego i ukazano jego znaczenie w gospodarce stanu Nowy Jork. Przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne, tj. liczbę podmiotów gospodarczych, wielkość zatrudnienia, przeciętne płace, dochody oraz wartość produkcji sprzedanej w poszczególnych ogniwach agrobiznesu.

Keywords: food and agricultural production, agribusiness industry, inter-industry linkages

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol385/issue6/art_11.pdf

For citation: Schmit T. M., Bills N. L. 2007 Agribusiness contributions and inter-industry linkages in the New York state economy. . Rocz. AR Pozn. 385,Ekonomia 6: 119-142;