Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Karol Wajszczuk, Witold Wielicki

The level and structure of logistics costs in great area agricultural enterprises

Wysokość i struktura kosztów logistyki w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych

Abstract: An attempt of evaluation of level and structure of logistics costs in chosen great area agricultural enterprises was shown in the paper. The results of the research have shown, that great area agricultural enterprises have got high share costs of logistics both in total costs of production – 42.2%, and in selling value of products and services – 27.5%. Costs of physical flow of materials predominate in the structure of total logistics costs of great area agricultural enterprises – 86.5%.

Keywords: logistics, agricultural enterprises, logistics costs

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_18.pdf

For citation: 2004 The level and structure of logistics costs in great area agricultural enterprises. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 195 - 203;