Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Michał Sznajder, Przemysław Ratajczak

The branch of catering services as a segment of the dairy products market in Poland

Usługi żywieniowe jako segment rynku produktów mleczarskich w Polsce

Abstract: The paper shows the presence and perspectives for the future of dairy products consumption in catering services in Poland.

Keywords: dairy, catering services, gastronomy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_17.pdf

For citation: 2004 The branch of catering services as a segment of the dairy products market in Poland. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 179 193;