Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Nicole Schönleber

Competitiveness of sugar and sugar substitutes in the European Union within given and alternative political frameworks

Konkurencyjność cukru i innych środków słodzących w Unii Europejskiej przy obecnych i alternatywnych założeniach politycznych

Abstract: . The objective of the study is to analyse the competitiveness of sugar and alternative sweeteners (in particular isoglucose) in the EU within given and alternative political frameworks of the CMOS. The present situation of the European sugar market and the possible impacts of options of the future reform (from 2006) of the CMOS on the EU sugar market are analysed.

Keywords: sugar, sugar substitutes, competitiveness analysis, reform of the European Common Market Organisation of Sugar

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_15.pdf

For citation: 2004 Competitiveness of sugar and sugar substitutes in the European Union within given and alternative political frameworks. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 157 - 164;