Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Roma Ryś-Jurek, Feliks Wysocki

Using the logistic models to estimate the economic situation of individual farms

Wykorzystanie analizy logitowej do oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych

Abstract: In this article an attempt was made to use logistic models to measure and evaluate the economic situation of individual farms. Research was based on source data from 656 Polish farms that were keeping the accounts in 2001. The estimated model can be used by banks in order to evaluate the credibility of individual farms.

Keywords: logit analysis, individual farm, estimation, accounts, economic situation

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_14.pdf

For citation: 2004 Using the logistic models to estimate the economic situation of individual farms. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 145 - 155;