Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Władysława Łuczka-Bakuła, Joanna Smoluk, Wawrzyniec Czubak

Conditions and perspectives of the development of the organic farming in Poland

Warunki i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Abstract: This article shows the condition of the organic farming in Poland and changes that have occurred in the total number of the organic farms, in the area of the organically used land and also in the assortment of the organic products during the last 15 years. This paper describes the market of the organic food in Poland and the profile of Polish consumer of the organics.

Keywords: organic farming, certification, governmental subsidy, organic food market, Polish organic food consumer

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_11.pdf

For citation: 2004 Conditions and perspectives of the development of the organic farming in Poland. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 109 - 118;