Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Adam Koziołek

Prospects of the Polish sugar market - chosen issues

Perspektywy polskiego rynku cukru - wybrane zagadnienia

Abstract: The aim of the paper is to present the possible development scenarios for Polish sugar industry. Polish sugar industry requires serious reorganization. The only effective way of this process is to apply economic mechanisms (e.g. using one of given scenarios) and support them with foreign capital influx.

Keywords: sugar, sugar beet, sugar industry, development scenarios

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_10.pdf

For citation: 2004 Prospects of the Polish sugar market - chosen issues. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 91 - 108;