Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Michał A. Jerzak, Magdalena Śmiglak

Price risk management techniques in terms of possibilities of developing commodity derivatives in Polish agriculture

Techniki zarządzania ryzykiem cenowym w aspekcie czynników umożliwiających rozwój towarowych instrumentów pochodnych w polskim rolnictwie

Abstract: This paper is divided into two sections: the objective of the first section concerns identification of price risk volatility system protection. The second section presents measurement and evaluation of the level of price volatility (on wheat and rye markets).

Keywords: commodity market, derivatives, price, price risk, diversification, integration

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_8.pdf

For citation: 2004 Price risk management techniques in terms of possibilities of developing commodity derivatives in Polish agriculture. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 75 - 81;