Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Anna Hadyńska, Jakub Hadyński

The implementation of agri-environmental policy incentives within Common Agricultural Policy - United Kingdom’s case of study

Realizacja polityki rolno-środowiskowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie Wielkiej Brytanii

Abstract: The matter of great concerns of the European Union is agriculture and its influence on the environment nowadays. Hence, the issue of integration of environmental incentives within common agricultural policy has increased rapidly. In this regard, member states have introduced new agri-environmental policy measures and the UK’s approach and way of their application will be presented in this paper.

Keywords: environmental, environmental policy, Common Agricultural Policy, United Kingdom

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol359/issue3/art_5.pdf

For citation: 2004 The implementation of agri-environmental policy incentives within Common Agricultural Policy - United Kingdom’s case of study. . Rocz. AR Pozn. 359,Ekonomia 3: 47 - 56;