Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Ewa Weil

The prices of agricultural land in the selected regions of the Lubuska region

Ceny ziemi rolnej w wybranych rejonach Ziemi Lubuskiej

Abstract: The prices of the ground on local market were considered for example selected regions of the Lubuska district. Shaping of prices of arable land and uses preen on farmer market and on other markets was introduced.

Keywords: prices of agricultural land

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol358/issue2/art_11.pdf

For citation: 2003 Ceny ziemi rolnej w wybranych rejonach Ziemi Lubuskiej. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 137 - 152;