Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Zenon Grześ

Attempt of estimation of topical values of index of the cost of repairs of agricultural tractors used in farms

Próba oszacowania aktualnej wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolniczych użytkowanych w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych

Abstract: In this work it is attempted to estimate topical values of the index of the cost of repairs of the new generation agricultural tractors. Research of the costs of technical service was performed of the agricultural tractors Fendt exploited in farms. For this agricultural tractors was marked index of the cost of their repairs. The average value of the index of costs of the repairs for investigated agricultural tractors amounted about 60%.

Keywords: agricultural tractors, technical service, index of costs of repairs

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol358/issue2/art_5.pdf

For citation: 2003 Próba oszacowania aktualnej wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolniczych użytkowanych w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 71 - 75;