Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Technical, economical and social conditions for diversification of labour productivity in family farms

Techniczno-ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zróżnicowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Abstract: This paper presents the structural conditions of labour productivity in individual farms carrying on farm accountancy under supervision of Agricultural Economics and Food Economy Institute in 1993-1997.

Keywords: labour productivity, gross value added, family income, private farms

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol358/issue2/art_4.pdf

For citation: 2003 Techniczno-ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zróżnicowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 51 - 70;