Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Economic and social conditions for changes in income structure of individual farms

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych

Abstract: This paper presents analysis of differentiation of income situation of 528 family farms included in the farm accounting system in 1993-1997.

Keywords: structure of incomes, family income, parity of income, private farms

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol358/issue2/art_3.pdf

For citation: 2003 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 37 - 49;