Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Marlena Piekut

INFORMATION TECHNOLOGY IN ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY

Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Abstract:

In the article, the paper discusses the carried out analysis of the use of IT at enterprises of the food industry. Based on the results of the survey carried out by the CSO and Eurostat, it was stated that the information technologies are more or less used by enterprises from the food industry than enterprises as a whole. It seems that entrepreneurs operating in food industry do not see the advantages of applying up-to-date IT systems and automatic exchange of information. 

Abstract in polish:

We wstępie artykułu wskazano na zmiany dokonujące się w rozwoju technologii informatycznych i przedstawiono cel rozważań. W kolejnej części zaprezentowano źródła badawcze. Materiał badawczy stanowiły bazy danych GUS i Eurostat. Badania własne przedstawiają wykorzystanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w porównaniu z ogółem przedsiębiorstw. Zakończenie w formie wniosków stanowi końcową część artykułu.

Keywords: ICT, food industry, websites, internet, EU funds

Keywords in polish: technologie ICT, przemysł spożywczy, witryny internetowe, Internet, fundusze unijne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Piekut, Marlena. "Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 197-206.
APA Marlena Piekut (2013). Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 197-206
ISO 690 PIEKUT, Marlena. Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 197-206.
Corresponding address:
dr inż. Marlena Piekut, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Poland
Authors email:
mpiekut@op.pl