Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Monika Henschke, Kamila Pankowska

DEMAND FOR POT PLANTS FOR INTERIOR DECORATION IN VIEW OF THE SURVEY CARRIED OUT IN POZNAŃ

Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu

Abstract:

The aim of the study was to determine the demand for pot plants for interior decoration at various points of sale in Poznan. The results were based on questionnaires filled by clients of three retail sale points with pot plants: flower shop, horticultural centre and building material market in Poznan and its surroundings. Collected information was analysed for a frequency of purchases, amount of money spent on pot plants, place of purchases, occasions for which plant was bought, preferences of buyers and pattern of purchases. Customers purchase plants in various points of sale from 7 to 9 pot plants per year, mostly in horticultural centres and in spring. Plants are used for interior decoration and are cultivated for many years, however cut flowers are more often chosen for a gift than pot plants. Whereas a significant part of building material market customers cultivate flowers pot plants for a short time, and they buy pot plants for a gift as often as cut flowers. Among plants with flowers Phalaenopsis and Anthurium are selected most frequently, and Zamioculcas and Yucca among plants with decorative foliage. While choosing plants, buyers are guided by the overall appearance and price.

Abstract in polish:

Praca miała na celu określenie popytu na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w różnych punktach sprzedaży detalicznej w Poznaniu. Wyniki zebrano w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród klientów trzech punktów sprzedaży roślin doniczkowych: kwiaciarni, centrum ogrodniczego i marketu budowlanego na terenie miasta Poznań i w jego pobliżu. Zebrane informacje analizowano pod względem częstości zakupów, kwot, jakie kupujący wydają na zakup roślin doniczkowych, miejsca zakupu, okazji, z powodu której są kupowane rośliny, preferencji kupujących oraz struktury zakupów. Kupujący w różnych punktach sprzedaży zakupują 7-9 roślin rocznie, najczęściej wiosną, w centrum ogrodniczym. Dekorują nimi mieszkanie i uprawiają przez wiele lat. Jednak na prezent wybierają chętniej kwiaty cięte niż doniczkowe. Jedynie znaczna część klientów marketu budowlanego uprawia rośliny doniczkowe o ozdobnych kwiatach krócej, a na prezent kupują równie często kwiaty doniczkowe, co cięte. Spośród roślin o ozdobnych kwiatach najczęściej jest wybierany Phalaenopsis i Anthurium, a o ozdobnych liściach – Zamioculcas i Yucca. Wybierając roślinę respondenci kierują się głównie ogólnym wyglądem i ceną.

Keywords: the demand, pot plants, distribution, point of sale, Phalaenopsis, Zamioculcas

Keywords in polish: popyt, rośliny doniczkowe, dystrybucja, punkt sprzedaży, Phalaenopsis, Zamioculcas

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Henschke, Monika, and Kamila Pankowska. "Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 47-57.
APA Monika Henschke, Kamila Pankowska (2013). Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 47-57
ISO 690 HENSCHKE, Monika, PANKOWSKA, Kamila. Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 47-57.
Corresponding address:
dr inż Monika Henschke, Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland
Authors email:
mohen@up.poznan.pl