Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Piotr Konieczny, Ewelina Mroczek, Magda Kucharska

CARBON FOOTPRINT IN SUSTAINABLE FOOD CHAIN AND ITS IMPORTANCE FOR FOOD CONSUMER

Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności

Abstract:

Freshness, sensory attributes and food safety are currently indicated as main criteria in respect to food purchasing decisions. However, growing number of consumers are ready to choose also environmentally friendly food products. Carbon Footprint (CF) expressed in CO2 equivalent of greenhouse gas emission seems to be an innovative indicator useful to evaluate environmental impacts associated with production and distribution of food. The review carried out in this study is based mainly on data presented in papers and reports published in recent decade, including some opinions available on various internet websites. In this study are discussed some examples of CF values calculated both, production of primary raw materials, food processing stages, final products transporting and activities taken during food preparation in the household, as well. The CF indicator offers also a new tool to promote disposition of food products distributed e.g. through big international supermarket chains. Mostly due to the suggestion of ecological institutions, direct comparison of CF values for different food products leads even to postulate almost total elimination of less eco-friendly animal origin food (like red meat) from the diet of typical consumer. So, improving the state of consumers education in respect to environmental issues of whole food chain might effect not only their eating habits but also their health.

Abstract in polish:

Kryteriami, którymi kieruje się obecnie konsument w wyborze żywności, są przede wszystkim: świeżość, cechy sensoryczne oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Jednocześnie rośnie jednak liczba osób wybierających produkty, które wytworzono maksymalnie dotrzymując wymagań ochrony środowiska. Do oceny takich oddziaływań w zakresie produkcji i dystrybucji żywności można obecnie wykorzystać tzw. ślad węglowy (ang. carbon footprint = CF). Niniejsza praca stanowi syntetyczny przegląd zastosowań CF w oparciu o dostępne źródła literaturowe i zasoby internetowe. Przykłady dotyczą oceny oddziaływań środowiskowych podczas pozyskiwania surowców rolnych, wytwarzania żywności, transportu gotowych produktów, a także czynności związanych z przygotowywaniem posiłków w kuchni. Duże sieci handlowe sięgają do opisu sprzedawanych produktów za pomocą wskaźnika CF, a w oparciu o jego porównania pojawiają się postulaty zastąpienia w diecie przeciętnego konsumenta produktów pochodzenia zwierzęcego przez produkty roślinne. Większa wiedza ekologiczna konsumentów na temat śladu węglowego w produkcji, przetwórstwie i dystrybucji żywności może zatem prowadzić do korzystnych, prozdrowotnych zmian ich dotychczasowych nawyków i wyborów żywieniowych.

Keywords: carbon footprint, food labelling, environmental education, nutritional education, food consumer

Keywords in polish: ślad węglowy, znakowanie żywności, edukacja ekologiczna, edukacja żywieniowa, konsument żywności

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Konieczny, Piotr, et al. "Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 51-64.
APA Piotr Konieczny, Ewelina Mroczek, Magda Kucharska (2013). Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 51-64
ISO 690 KONIECZNY, Piotr, MROCZEK, Ewelina, KUCHARSKA, Magda. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 51-64.
Corresponding address:
dr hab. Piotr Konieczny, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
Authors email:
pikofood@up.poznan.pl