Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Karolina Jąder

PREFERENCES AND BUYING BEHAVIOUR OF STUDENTS ON THE BEER MARKET

Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa

Abstract:

This paper presents the results of the research conducted in November among 220 students at the University of Life Sciences in Poznań. The aim was study the preferences and buying behaviour of students on the beer market. It shows the place of beer among other alcohols, frequency and place of consumption, as well the place of beer shopping and the criteria of beer purchase. The most popular brands and tastes of beer were researched. Otherwise was analysed preference for beer packaging and promotion effects on students. It was found that beer is the most often chosen alcohol among this group of consumers, and vast majority of them consume it at least once a week. Students often drink beer at home or at friends, and favourite brands are: Lech, Redd’s, Desperados and Żubr.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku wśród 220 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, których celem było poznanie preferencji i zachowań zakupowych studentów na rynku piwa. Ukazano, jakie miejsce zajmuje piwo wśród innych alkoholi, częstotliwość i miejsca jego spożywania, a także miejsca zakupu i czynniki uwzględniane podczas zakupu. Przedstawiono najczęściej spożywane marki i preferowane smaki piwa smakowego. Przeanalizowano również preferencje dotyczące opakowania piwa oraz oddziaływanie promocji na studentów. Stwierdzono miedzy innymi, iż wśród tej grupy konsumentów piwo jest najchętniej wybieranym alkoholem, a przeważająca większość studentów spożywa je minimum raz w tygodniu. Studenci najczęściej spożywają piwo w domu lub u znajomych, a ich ulubione marki to: Lech, Redd’s, Desperados i Żubr.

Keywords: beer, students, preferences, behavior

Keywords in polish: piwo, studenci, preferencje, zachowania

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume29/issue3/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Jąder, Karolina. "Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa." J. Agribus. Rural Dev. 29.3 (2013): 29-39.
APA Karolina Jąder (2013). Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa. J. Agribus. Rural Dev. 29 (3), 29-39
ISO 690 JąDER, Karolina. Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 29.3: 29-39.
Corresponding address:
dr Karolina Jąder, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 62-637 Poznań, Poland
Authors email:
jader@up.poznan.pl