Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Ewa Kiryluk-Dryjska

Game theory as a tool to analyse conflict in the Common Agricultural Policy of the European Union

Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej

Abstract: The objective of the paper is to present game theory as a tool to analyse conflict in the Common Agricultural Policy of the EU. Traditional game theory, as well as its relatively new branch- theory of moves was used in the paper to present the budgeting conflict in the CAP. 
Abstract in polish: Celem publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstającej we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Do zobrazowania konfliktu budżetowego powstającego w ramach WPR zastosowano elementy tradycyjnej teorii gier oraz stosunkowo nową gałąź teorii gier zwaną teorią przejść.

Keywords: game theory, CAP budget, conflict

Keywords in polish: teoria gier, budżet WPR, konflikt

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Kiryluk-Dryjska, Ewa. "Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 119-126.
APA Ewa Kiryluk-Dryjska (2012). Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 119-126
ISO 690 KIRYLUK-DRYJSKA, Ewa. Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 119-126.
Corresponding address:
 dr Ewa Kiryluk-Dryjska, Katedra Ekonomii  i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kiryluk-dryjska@up.poznan.pl