Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Franciszek Kapusta

Changes of infrastructure of rural areas in Poland in terms of the European Union

Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej

Abstract: The paper presents a comparative analysis of a separation of rural areas and subsequently basing on the definition of rural areas by TERYT the analysis of changes of infrastructure (mainly technical and social) in the country, urban areas and rural areas in the years 2003-2009 has been presented. As a result of external circumstances, including financial support of the European Union the pace of changes in rural areas accelerates, especially with regard to the level of infrastructure. Moreover, the present evolution of function of rural areas has been characterised in terms of Poland’s accession to the European Union.
Abstract in polish: W opracowaniu przeprowadzono analizę porównawczą wyodrębniania obszarów wiejskich, a następnie, w oparciu o ujęcie wsi według TERYT, dokonano porównania zmian poziomu infrastruktury (głównie technicznej i społecznej) w kraju, mieście i na wsi w latach 2003-2009. Pod wpływem warunków zewnętrznych, w tym wsparcia finansowego Unii Europejskiej, następuje przyspieszenie przemian wsi, ze szczególnym uwzględnieniem jej poziomu infrastruktury. Ponadto scharakteryzowano ewolucję funkcji wsi  w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej; zmniejszanie funkcji rolniczej na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju.

Keywords: functions, infrastructure, level, development, terms, rural areas

Keywords in polish: funkcje, infrastruktura, poziom, rozwój, warunki, wieś

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Kapusta, Franciszek. "Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 107-118.
APA Franciszek Kapusta (2012). Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 107-118
ISO 690 KAPUSTA, Franciszek. Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 107-118.
Corresponding address:
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
franciszek.kapusta@wp.pl