Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (24) 2012

Anna Fabisiak, Anna Kaźmierczak

Evaluation of consumption level of employee and farmer households in Poland using synthetic index of consumption level

Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia

Abstract: The paper is a continuation of the research which described changes of consumption level in Polish households in fact of transformation process. Comparison of employee and farmer households was conducted taking into account the consumption level of basic food products having as a background other socio-economic groups.
Abstract in polish: W pracy przedstawiono ważną i ciągle aktualną problematykę zmian poziomu spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w wyniku transformacji ustrojowej. Na podstawie skonstruowanego syntetycznego miernika poziomu wyżywienia  dokonano porównania gospodarstw domowych pracowników i rolników pod względem poziomu spożycia podstawowych artykułów żywnościowych na tle pozostałych grup spo-łeczno-ekonomicznych. 

Keywords: consumption level, synthetic index of consumption level

Keywords in polish: gospodarstwa domowe, poziom wyżywienia, syntetyczny miernik poziomu wyżywienia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume24/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Fabisiak, Anna, and Anna Kaźmierczak. "Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia ." J. Agribus. Rural Dev. 24.2 (2012): 45-56.
APA Anna Fabisiak, Anna Kaźmierczak (2012). Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia . J. Agribus. Rural Dev. 24 (2), 45-56
ISO 690 FABISIAK, Anna, KAźMIERCZAK, Anna. Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 24.2: 45-56.
Corresponding address:
dr Anna Fabisiak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
fabisiak@up.poznan.pl