Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Grażyna Adamczyk

Popularity of “convenience food”

Popularność „żywności wygodnej”

Abstract: The article describes the origins and essence of convenience food, its classifications, and consumer opinions and attitudes. It was concluded that, despite the universality and the unflagging popularity of convenience foods, there is the view that users of this category of products have very different levels of knowledge about its nature and nutritional value and health. Contemporary consumers strongly and positively perceive it, show great knowledge of different types and attributes. Though, the most important reasons are connected with the fact that they come back home late due to their absorbing work and have no time for food preparation. Thus convenience food is easy and fast. The availability of a wide and diverse offer is also very significant.
Abstract in polish: Wraz ze zmieniającym się stylem życia konsumentów, wzrostem wartości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków czy polepszaniem się standardu życia części społeczeństwa, większego znaczenia w odżywianiu nabierają produkty szybkie i wygodne w przygotowaniu. O popularności tej grupy żywności świadczą także: jej łatwa dostępność, duża różnorodność oraz walory związane z krótką obróbką kulinarną.

Keywords: convenience food, popularity of convenience food

Keywords in polish: „żywność wygodna”, popularność „żywności wygodnej” WSTĘP

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume18/issue4/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Adamczyk, Grażyna. "Popularność „żywności wygodnej”." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 5-13.
APA Grażyna Adamczyk (2010). Popularność „żywności wygodnej”. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 5-13
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna. Popularność „żywności wygodnej”. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 5-13.
Corresponding address:
dr inż. Grażyna Adamczyk, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
adamczyk@up.poznan.pl