Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Sylwia Kierczyńska

Preferences of cut flowers consumers

Preferencje osób kupujących kwiaty cięte

Abstract: The results of interviews suggest that majority of the cut flowers’ consumers has favourite kind of flower, among which most frequently pointed one was the rose. More than half of the interviewed favour the uniform colour of cut flowers and red colour was the most favourite one. The subtle smell of flowers was the most preferable one but the intensive fragrance was favoured for more consumers than odourless flowers. The data from selected florists’ confirm the information from interviews – in spite of the occasion, roses were the most demanded cut flowers.
Abstract in polish: W pracy przedstawiono preferencje odnośnie gatunku kupowanych kwiatów ciętych, ich barwy oraz zapachu na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród kupujących. Odniesiono je do informacji na temat wielkości sprzedaży poszczególnych gatunków kwiatów ciętych w wybranych kwiaciarniach miasta Poznania.

Keywords: favoured sort of flowers, colour of flowers, fragrance

Keywords in polish: ulubiony gatunek kwiatów, barwa kwiatów, zapach

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume17/issue3/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Kierczyńska, Sylwia. "Preferencje osób kupujących kwiaty cięte." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 47-55.
APA Sylwia Kierczyńska (2010). Preferencje osób kupujących kwiaty cięte. J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 47-55
ISO 690 KIERCZYńSKA, Sylwia. Preferencje osób kupujących kwiaty cięte. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 47-55.
Corresponding address:
dr Sylwia Kierczyńska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kierczynska@up.poznan.pl