Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Magdalena Kozera

Economic conditioning of pork production development in the world

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie

Abstract: The authors try to define the specific economic conditions of pork production in the world. Differentiation of pig production in regional and species scheme was also analysed and some predictions of the world pig market in the future presented. This paper presents also the regions that have particular conditions to develop pork production and to be leaders on the world pork market.
Abstract in polish: W artykule analizowano uwarunkowania ekonomiczne produkcji mięsa wieprzowego na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na koszty produkcji w ujęciu rodzajowym oraz w układzie regionalnym.

Keywords: word pig market, meat production and consumption, costs, comparative costs

Keywords in polish: rynek trzody, produkcja i konsumpcja mięsa, koszty, koszty komparatywne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Kozera, Magdalena. "Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 85-92.
APA Magdalena Kozera (2010). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 85-92
ISO 690 KOZERA, Magdalena. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 85-92.
Corresponding address:
dr Magdalena Kozera, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojsa polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
mkozera@up.poznan.pl