Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 2 (16) 2010

April - June 2010
Cover (Inner front) Issue (2) 2010 - Cover (Inner front)
Contents Issue (2) 2010 - Contents

Contents:

Issue 2 (16) 2010
Anna Bieniasz, Paulina Anioła
Cluster analysis application for analysing a diversification in a perception of cooperative banks
Zastosowanie analizy skupień do badania regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych
Issue 2 (16) 2010
Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś
Analysis of return on equity of manufacturing companies in Poland
Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Issue 2 (16) 2010
Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak
Organization of crop and animal production in dairy farms localised in three chosen regions of lubelskie voivodeship
Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego
Issue 2 (16) 2010
Michał Gazdecki
The concentration of retail in Poland
Koncentracja handlu detalicznego w Polsce
Issue 2 (16) 2010
Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka
Position of microenterprises in EU economy
Miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej
Issue 2 (16) 2010
Elżbieta Goryńska-Goldmann
Standardization of the bakery goods
Normalizacja wyrobów piekarskich
Issue 2 (16) 2010
Joanna Kicińska
The influence of economic and marketing factors on market behaviour of young consumers
Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów
Issue 2 (16) 2010
Magdalena Kozera
Economic conditioning of pork production development in the world
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie
Issue 2 (16) 2010
Elżbieta Mikołajczak
The conditions of pellet production development in Poland
Uwarunkowania rozwoju produkcji granulatu drzewnego w Polsce
Issue 2 (16) 2010
Arkadiusz Piwowar
Consumption and relations of price selected mineral fertilizers to wheat grain
Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy
Issue 2 (16) 2010
Aldona Skarżyńska
Season of selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production
Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji

11 matches find