Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Izabela Lipińska

Agricultural production contract in American law

Rolnicza umowa produkcyjna w prawie amerykańskim

Abstract: Nowadays agricultural production is more and more based on the production contracts. There are many types of them that can be conducted by a farmer and processing plants, brokers, etc. Signing the contract a farmer reduces the production risk and stabilizes his revenue. Because the legal system varies from state to state there are some regularities and models that can be followed. Unfortunately the differences do not allow to define one common pattern of contact.
Abstract in polish: Obecnie większość produktów rolnych jest wytwarzanych i dostarczanych w oparciu o umowy produkcyjne. Istnieje wiele typów kontraktów, które potencjalnie mogą być zawierane przez rolników z przetwórcami, pośrednikami, etc. Zawierając umowę producent rolny zmniejsza ryzyko produkcji oraz stabilizuje dochód. Z uwagi na to, że pomiędzy poszczególnymi stanami istnieją duże różnice we wzorcach omawiany kontraktów, dlatego też nie jest możliwe określenie jednego wspólnego ich modelu.

Keywords: contracts, contracting, marketing contracts, production contracts, vertical integration, vertical coordination

Keywords in polish: umowa, kontraktacja, umowa marketingowa, umowa produkcyjna, integracja horyzontalna, współpraca horyzontalna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol15/issue1/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume15/issue1/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Lipińska, Izabela. "Agricultural production contract in American law ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 109-120.
APA Izabela Lipińska (2010). Agricultural production contract in American law . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 109-120
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela. Agricultural production contract in American law . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 109-120.
Corresponding address:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
lipinska@up.poznan.pl