Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Michał Gazdecki

The restructuring and internalization of retail trade in Poland between 1990 and 2007

Restrukturyzacja i internacjonalizacja handlu detalicznego w Polsce w latach 1990-2007

Abstract: The restructuring and internationalisation processes of retail trade in Poland were presented in the article. Two main aspects were taken into consideration: changes of shops number and entrance as well as development of foreign enterprises in the Polish market. Most transformations of domestic retail trade were initiated by foreign enterprises starting business in Poland. The pace of changes in the domestic retail trade visibly slowed down after 2002. In the successive years changes were continued, but they were slower and their character also changed.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono procesy restrukturyzacji i internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce. Omówiono głównie zmiany liczby i struktury branżowej sklepów oraz wejście i rozwój przedsiębiorstw zagranicznych na rynek Polski. Inicjatorem większości przekształceń krajowego handlu detalicznego były przedsiębiorstwa zagraniczne rozpoczynające działalność w Polsce. Wyraźne spowolnienie tempa przekształceń w krajowym handlu detalicznym wystąpiło po 2002 roku. W kolejnych latach przemiany były kontynuowane, jednak zachodziły wolniej, zmienił się również ich charakter.

Keywords: internationalization, retail trade, restructuring, shop, shops

Keywords in polish: internacjonalizacja, rozwój handlu detalicznego, handel detaliczny, restrukturyzacja, sklep, sklepy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_5.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Gazdecki, Michał. "The restructuring and internalization of retail trade in Poland between 1990 and 2007." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 53-62.
APA Michał Gazdecki (2009). The restructuring and internalization of retail trade in Poland between 1990 and 2007. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 53-62
ISO 690 GAZDECKI, Michał. The restructuring and internalization of retail trade in Poland between 1990 and 2007. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 53-62.
Corresponding address:
dr Michał Gazdecki, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gazdecki@up.poznan.pl