Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Karolina Jąder

Bedeutung des Gemüsebaus für die Landwirtschaft von Wielkopolska

Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski

Abstract: In dem Artikel wurde die Bedeutung des Gemüsebaus für die Landwirtschaft der Region Wielkopolska präsentiert. Diese Bedeutung wurde mit Hilfe von einigen Kriterien bestimmt. Es wurden dargestellt: der Anteil der Gemüsefläche an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche von Wielkopolska und der Gemüseanteil in der Brutto- und Warenproduktion der regionalen Landwirtschaft und der Pflanzenabteilung. Der Anteil der Freilandgemüsefläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche lag bei 1,36 bis 1,56 Prozent und der Anteil der Gewächshausgemüsefläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche oszillierte von 0,017 bis 0,050 Prozent. Die Gemüseproduktion lag bei 4,67 Prozent der Bruttoproduktion der Landwirtschaft von Wielkopolska, und der Anteil der Gemüseproduktion an der Warenproduktion der Landwirtschaft war in der Zeit auf einem ähnlichen Niveau – 4,66 Prozent. In der Pflanzenabteilung war die Bedeutung des Gemüsebaus noch größer als in der ganzen Landwirtschaft. Der Anteil von Gemüse an der Warenproduktion der Pflanzenabteilung lag durchschnittlich in den untersuchten Jahren bei 28, 54 Prozent.
Abstract in polish: W artykule zostało przedstawione znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie regionu Wielkopolski. Znaczenie to określono za pomocą kilku mierników. Obliczono udział warzyw w ogólnej powierzchni użytków rolnych Wielkopolski a także w produkcji globalnej i towarowej regionalnego rolnictwa oraz działu roślinnego.

Keywords: Gemüsebau, Anbaufläche, Bruttoproduktion, Warenproduktion, Wielkopolska

Keywords in polish: warzywnictwo, powierzchnia upraw, produkcja globalna, produkcja towarowa, Wielkopolska

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_10.pdf
For citation:

MLA Jąder, Karolina. "Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 111-119.
APA Karolina Jąder (2009). Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 111-119
ISO 690 JąDER, Karolina. Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 111-119.
Corresponding address:
dr Karolina Jąder, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
jader@up.poznan.pl