Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Maria Grzybek

Preferences of customers from Podkarpacie concerning demand on regional products

Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne

Abstract: The paper includes an analysis of the results of the research conducted among 600 consumers from six communes of Podkarpackie voivodship. The research proved, that customers buying natural regional products prefer, to a large extent, their quality, wholesomeness, price, producer’s brand and packaging. It should be stressed, that price, which was previously in the first place, in the opinion of the surveyed population takes the third position, and the first one is taken by quality. The research showed the differences between men and women in preference of features of regional products. The majority of women paid attention to quality, price and brand, men, on the other hand, to wholesomeness and product’s packaging. High quality and price were in the scope of interest of the youngest and retired people. Older people were more interested in brand and packaging than younger ones. Quality of regional goods was preferred regardless of the number of family members Brand and packaging were the most important features representing one-person households. The richest consumers preferred quality, price, brand, packaging, while the poorest ones paid attention to wholesomeness, quality and price.
Abstract in polish: Rynek produktów regionalnych jest przyszłościowym segmentem rynku artykułów spożywczych. Klienci z Podkarpacia podczas zakupu tych produktów preferują przede wszystkim jakość, zdrowotność, cenę, markę producenta i opakowanie.

Keywords: regional products, consumer preferences, market, demand

Keywords in polish: produkty regionalne, preferencje konsumentów, rynek, popyt

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_9.pdf
For citation:

MLA Grzybek, Maria. "Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 103-110.
APA Maria Grzybek (2009). Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 103-110
ISO 690 GRZYBEK, Maria. Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 103-110.
Corresponding address:
dr hab. inż. Maria Grzybek, Katedra Marketingu, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
Authors email:
marketing@univ.rzeszow.pl