Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Zbigniew Gołaś

Analysis of profitability of capital in agriculture

Analiza rentowności kapitału w rolnictwie

Abstract: The article presents the cross-dynamic analysis of differentiation of profitability level of own capital (ROE) in agriculture sector in 2000-2005 years in arrangement of countries, economic size of farms (ESU), as well as according to EU country, agricultural types (TF) on basis of accountancy the FADN. The audits show generally the low profitability of own capital in agriculture and limited possibilities of its growth as a result of small of meaning external (outside) capital.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano analizę zróżnicowania rentowności kapitału własnego w gospodarstwach rolnych UE według krajów, wielkości ekonomicznej oraz typów rolniczych gospodarstw.

Keywords: profitability, return on equity, DuPont model, EU, agriculture, farms, FADN

Keywords in polish: rentowność, zwrot z kapitału własnego, model DuPonta, UE, rolnictwo, gospodarstwa, FADN

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_6.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew. "Analiza rentowności kapitału w rolnictwie." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 63-74.
APA Zbigniew Gołaś (2009). Analiza rentowności kapitału w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 63-74
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. Analiza rentowności kapitału w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 63-74.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl