Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (47) 2018

Styczeń - Marzec 2018
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2018 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2018 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00406
Alfred Asuming Boakye, Richard Ampadu-Ameyaw, George Owusu Essegbey, Justina Adwoa Onumah
SUCCESS FACTORS FOR MICRO AND SMALL AGRIBUSINESS ENTERPRISES (MSES) – THE CASE OF GHANA
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00379
Andrzej Czyżewski, Dariusz Czakowski
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE CORE MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00400
Małgorzata Dolata, Magdalena Jaworska
DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL GOVERNANCE LEVELS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00397
Enioluwa Jonathan Ijatuyi, Abiodun Olusola Omotayo, Busisiwe Nkonki-Mandleni
EMPIRICAL ANALYSIS OF FOOD SECURITY STATUS OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS IN THE PLATINUM PROVINCE OF SOUTH AFRICA
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00366
Riski A. Lestariadi, Masahiro Yamao
WHERE DO RISKS IN SHRIMP FARMING COME FROM? EMPIRICAL RESULTS FROM SMALL FARMERS IN EAST JAVA, INDONESIA
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00338
Cuthbert Majoni, Deliwe Tembachako, Anyway Katanha
APPRAISING THE VIABILITY OF QUAIL (CHIHUTA) FARMING. PROSPECTS AND CHALLENGES. A CASE OF BINDURA URBAN FARMERS IN ZIMBABWE
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00399
Adekemi Adebisola Obisesan
MARKET PARTICIPATION AND FOOD SECURITY OF CASSAVA FARMERS IN RURAL SOUTH WEST NIGERIA
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00393
Luiza Ossowska, Natalia Bartkowiak-Bakun
POPULATION SIZE CHANGE IN RURAL AREAS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN 2011–2014
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00388
Bogdan Pachołek, Sylwia Sady, Emilia Kupińska-Adamczyk
MANAGEMENT OF FOOD ALLERGENS IN THE FOOD INDUSTRY
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00375
Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek
THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00416
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
REGIONAL DIVERSIFICATION OF FUNDS UNDER THE 2007–2013 LEADER APPROACH TO RURAL DEVELOPMENT IN POLAND
Zeszyt 1 (47) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00401
Maria Zuba-Ciszewska
THE ROLE OF DAIRY COOPERATIVES IN REDUCING WASTE OF DAIRY PRODUCTS IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP

Znaleziono 12 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).