Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Grażyna Adamczyk

Segmentation of young consumers in terms of their market activity

Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej

Abstract: Children and teenagers constitute a separate market group, which is heterogeneous in terms of their behaviour, market attitudes and activity. This is the basis for distinguishing four market segments, different in terms of the demographic, economic and psychographic characteristics of young participants in the market.
Abstract in polish: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych aspektów aktywności rynkowej młodych konsumentów, w szczególności ich stosunku do zakupów i uczestnictwa w nich oraz próbę segmentacji młodocianych według wspomnianych kryteriów. Stwierdzono m.in., iż dla większości dzieci i młodzieży zakupy to przyjemne doznania, miłe chwile spędzone z rodziną bądź przyjaciółmi oraz atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież stanowią odrębną grupą rynkową, która jest niejednorodna pod względem zachowań, postaw rynkowych i aktywności. Daje to podstawę do wyróżnienia czterech segmentów rynkowych, odrębnych pod względem cech demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych młodych uczestników rynku.

Keywords: young consumer, market activity, segmentation of young consumers

Keywords in polish: młody konsument, aktywność rynkowa, segmentacja młodych konsumentów

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_2.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume9/issue3/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Adamczyk, Grażyna. "Segmentation of young consumers in terms of their market activity." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 15-22.
APA Grażyna Adamczyk (2008). Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 15-22
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna. Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 15-22.
Corresponding address:
dr Grażyna Adamczyk, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
adamczyk@up.poznan.pl