Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Damian Puślecki

The claims limitation of single indemnity in farm\'s accident insurance

Przedawnienie roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego w rolnictwie

Abstract: This elaboration presents problems of claim limitation of single indemnity in accidental insurance in farm. The main purpose of the considerations presented in the paper is the answer to the question: Could the claims of single indemnity in Polish current law regulation be limited? Farmers are often late to notify the insurer about an accident, despite the requirement that such an agricultural accident at work should be reported not later than 6 months following its occurrence. However, there are no legal sanctions if this date is not met. Therefore in practice, a late report does not result in any direct legal consequences, and a late claim is rejected on grounds of unnecessary delay only if late reporting has impaired the possibility of ascertaining the actual circumstances of the accident. The analysis leads to the conclusion that the limitation of the right the casualties of acci-dental events at work to single indemnity in Polish current regulation is not possible.
Abstract in polish: Artykuł porusza kwestię przedawnienia roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego rolników. Celem rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy roszczenie o to świadczenie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej może ulec przedawnieniu? Analiza problemu została dokonana na podstawie obowiązującej regulacji prawnej i z uwzględnieniem aktualnej linii orzecznictwa sądowego.

Keywords: claims limitation, single indemnity, insurance, accident at work in agriculture

Keywords in polish: przedawnienie roszczeń, jednorazowe odszkodowanie, ubezpieczenie, wypadek przy pracy rolniczej

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_12.pdf
For citation:

MLA Puślecki, Damian. "Przedawnienie roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego w rolnictwie." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 119-129.
APA Damian Puślecki (2008). Przedawnienie roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 119-129
ISO 690 PUśLECKI, Damian. Przedawnienie roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 119-129.
Corresponding address:
mgr Damian Puślecki, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
damian.puslecki@up.poznan.pl