Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00374

Roman Kisiel, Natalia Jarzębowicz

NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE OLECKO DISTRICT

Abstract:

This article analyzes the multifaceted nature of nonagricultural
business activities engaged into by farmers in the
Olecko district, based on a survey with 240 farm owners running
a non-agricultural economic activity. Carried out in 2Q
2016, this study revealed a correlation between the number of
businesses and the farm size. Small and medium farmers are
more willing to engage into non-agricultural activities. The
largest group of respondents (67%) were traders. The analysis
found that the ability to leverage the farm’s endogenous business
potential is primarily inhibited by legal over-regulation
and bureaucracy in economic procedures (68.75%).

Keywords: rural areas, non-agricultural business activity, entrepreneurship, additional income sources

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol46/issue4/art_77.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00374
For citation:

MLA Kisiel, Roman, and Natalia Jarzębowicz. "NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE OLECKO DISTRICT." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 787-794.
APA Roman Kisiel, Natalia Jarzębowicz (2017). NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE OLECKO DISTRICT. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 787-794
ISO 690 KISIEL, Roman, JARZęBOWICZ, Natalia. NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE OLECKO DISTRICT. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 787-794.
Corresponding address:
prof. dr hab. Roman Kisiel, Economic and Regional Policy Department, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, M. Oczapowskiego 4 St., 10-719 Olsztyn, Poland,
Authors email:
kisiel@uwm.edu.pl

References

  • Brodzińska, K. (2002). Przedsiębiorczość i innowacyjność właścicieli gospodarstw rozwojowych w rolnictwie. W: A. Lewczuk (red.), Przedsiębiorczość w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Olsztyn: Wyd. CROW UWM.
  • Brodziński, Z., Gotkiewicz, W., Szalkiewicz, W. (2000). Dodatkowe i alternatywne źródła dochodu na obszarach wiejskich. Olsztyn: Wyd. CROW UWM.
  • Fedyszak-Radziejowska, B. (1992). Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
  • Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
  • Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1(162), 97–112.
  • Niedzielski, E. (2000). Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich. Olsztyn: Wyd. UWM.
  • Ostrowski, L. (1999). Przedsiębiorczość rodzin chłopskich nie związana z rolnictwem. Warszawa: IERiGŻ.
  • Rosner, A. (red.). (2000). Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wyd. FAPA.
  • Wiatrak, A. P. (1998). Podstawy regionalnej polityki wiejskiej. Wieś i Doradztwo, 4, 19–22.