Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00341

Elżbieta Goryńska-Goldmann

BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PRODUCT INNOVATIONS BASED ON RAW MATERIAL MODIFICATIONS

Abstract:

Changes in consumers’ activity on the agri-food
market in Poland, especially their growing awareness and
knowledge of products translate into competitive strategies
of enterprises. Product strategies with increasing significance
of innovativeness have the leading role among competitive
strategies. The aim of this article is to present product’s innovations
in terms of input (raw material) and discuss its role
in creating competitive advantages of enterprises. The crispbread
market is an example of the implementation of these actions.
This article analyses this market in terms of changes in
product-based innovativeness. Desk research was applied to
analyze the most important concepts and determines detailed
research areas that are adequate to the issue of raw materialbased
innovativeness. Analyses proved that in Poland conventional
(traditional) production systems prevailed over modern
ones, which are characterised by flexibility, leading technology
and organisation of variable serial production. For this
reason, innovations are being developed. Modifications in the
raw material composition have an element of originality and
they should be treated as product-based innovations observed
from the market perspective. The development of new trends
in production and distribution as well as the possibilities of
assortment changes reflect global tendencies in the trends of
product innovations on the food market.

Keywords: innovation, innovation through raw material, competitive advantage, enterprise, market

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol46/issue4/art_73.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00341
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta. "BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PRODUCT INNOVATIONS BASED ON RAW MATERIAL MODIFICATIONS." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 755-762.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann (2017). BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PRODUCT INNOVATIONS BASED ON RAW MATERIAL MODIFICATIONS. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 755-762
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta. BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PRODUCT INNOVATIONS BASED ON RAW MATERIAL MODIFICATIONS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 755-762.
Corresponding address:
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, Department of Economics and Economics Policy in Agribusiness, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 28 St., 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl

References

 • Anonim (2010). Healthy & Wellness Food – jedzenie dla zdrowia i przyjemności. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 2.
 • Bakery products Market in Europe, Overview, November, 2009 (https://www.fft-world.com/blog/2009/11/17/bakery-products-market-in-europe-overview-november-2009/ accessed on 13.10.2016).
 • Barska A. (2014). Attitudes of young consumers towards innovations on the food market. Management, 18 (1), 419-431.
 • Błaszczak A, Grześkiewicz W. (2014). Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia? Med. Og Nauk Zdr.; 20(2): 214–221.
 • Boczar P. (2014). Możliwości produkcji rzepaku w Polsce i zmiany kierunków jego wykorzystania, Wydawnictwo UP, Poznań.
 • Borkowska B., Pospiszna A. (2015). Ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów. Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 88, 17-23.
 • Brzeziński M. (2013). Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Difin SA, Warszawa.
 • Christa K. (2008). Żywieniowo-profilaktyczna wartość ziarniaków gryki oraz produktów gryczanych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 52(8) 29.
 • Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014). Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. Handel wewnętrzny 4(351), 80-93.
 • Gondek E., Marzec A. (2007). Sensoryczna ocena tekstury pieczywa chrupkiego o zróżnicowanej aktywności wody. Inżynieria Rolnicza 5(93), 169-177.
 • Gondek E., Jakubczyk E., Wieczorek B. (2013). Właściwości fizyczne bezglutenowego pieczywa chrupkiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 574, 29–38.
 • Górska-Warsewicz H. (2014). Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 10 (59), 239-254.
 • Jakubczyk E., Marzec A., Lewicki P. (2008). Relationship between water activity of crisp bread and its mechanical properties and structure, Polish Journal of food and Nutrition Sciences, 58, 1, 45-51.
 • Li S., Zhang Q.H. (2001). Advances in the development of functional foods from buckwheat. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 41 (6), 451-464.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006). Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
 • Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji OECD/Eurostat. Polska wersja elektroniczna. MNiSzW.
 • Sandvik P., Kihlberg I., Lindroos A. K., Marklinder I., Nydahl M. (2014). Bread consumption patterns in a Swedish national dietary survey focusing particularly on whole-grain and rye bread. Food and Nutrition Reaserch. Published online (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157137/)
 • Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006). Marketing. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Wyd. UE, Poznań.
 • Święcicki W. K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K. (2011). Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy, 7, 102–112.
 • http://www.bioprodukty.sggw.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx [accessed on 08.10.2016].
 • http://mmp24.pl/artykuly/26201,agencja-promocji-jet-wygrala-obsluge-promocji-pieczywa-wasa-marketer-rusza-z-polroczna-kampania [accessed on 26.09.2016].
 • http://handelextra.pl/artykuly/187860,barilla-poland-trend-prozdrowotny-wzmacnia-rynek-pieczywa-chrupkiego [accessed on 07.10.2016].
 • http://www.portalspozywczy.pl/inne/wiadomosci/pelnoziarniste-pieczywo-bio-od-good-food,73915.html [accessed on 26.09.2016].
 • https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pl; [accessed on 14.10.2016].