Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00350

Albert Ukaro Ofuoku

CONTRIBUTIONS OF RURAL-URBAN MIGRANTS’ REMITTANCES TO FARMING HOUSEHOLD (HH) FOOD SECURITY IN DELTA CENTRAL AGRICULTURAL ZONE, DELTA STATE, NIGERIA

Udział środków finansowych przekazywanych przez osoby Migrujące z obszarów wiejskich do miast w zapewnianiu Bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych Rolników w centralnej strefie rolniczej delta W Nigeryjskim stanie delta

Abstract:

This study was purposed to assess the contribution
of rural-urban migrants’ remittances to household food security
in Central Agricultural Zone of Delta State, Nigeria. Three
(3) local government areas were randomly selected for this
study from which three (3) rural communities were also randomly
selected and 165 household heads were purposively selected
from the communities. Primary data was collected from
these household heads. Most household heads in the migrants’
households were males with average age of 55.5 years, were
married and had some form of formal education. They had
average farming experience of 21.30 years and average household
size of 8.0 persons. Most migrated household members
were in the age bracket of 20–30 years. The migrants remitted
more money back home than was remitted to them. The food
security index was 0.64. Remittances from migrated household
members had significant and positive relationships with
household food security. It was recommended that rural-urban
migrants’ should continue to remit money to their households
for continuous provision of food for the household members
back home.

Abstract in polish:

Celem niniejszego badania jest ustalenie, w jakim stopniu środki finansowe przekazywane przez osoby migrujące
z obszarów wiejskich do miast przyczyniają się do zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych
rolników w Centralnej Strefie Rolniczej Delta w nigeryjskim stanie Delta. Na potrzeby badania wybrano losowo trzy okręgi
samorządowe, z których następnie wybrano losowo trzy gminy wiejskie. W ich obrębie metodą doboru celowego wytypowano
165 głów gospodarstw domowych, od których uzyskano dane podstawowe. Większość głów gospodarstw domowych stanowili
żonaci mężczyźni o średniej wieku 55,5 roku, którzy zdobyli wykształcenie w ramach edukacji formalnej. W ujęciu średnim
ich doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej obejmowało okres 21,30 roku, a liczba osób w ich gospodarstwach
domowych wynosiła 8,0. Większość migrujących członków gospodarstw domowych należała do przedziału wiekowego od
20 do 30 lat. Osoby te przekazywały do swoich domów więcej pieniędzy, niż same otrzymywały. Wskaźnik bezpieczeństwa
żywnościowego wynosił 0,64. Przekazy pieniężne od migrujących członków gospodarstw domowych miały znaczny i dodatni
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstwa domowego. Zaleca się, aby osoby migrujące z obszarów wiejskich do
miast w dalszym ciągu przekazywały środki pieniężne do swoich gospodarstw domowych w celu zapewnienia nieprzerwanych
dostaw żywności do gospodarstwa domowego po ich powrocie do domu.

Keywords: rural-urban migrants, household food security, migrants’ remittances, internal migration, agricultural activities

Keywords in polish: osoby migrujące z obszarów wiejskich do miast, bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych, przekazy pieniężne od osób migrujących, migracja wewnętrzna, działalność rolnicza

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_63.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00350
For citation:

MLA Ofuoku, Albert Ukaro. "CONTRIBUTIONS OF RURAL-URBAN MIGRANTS’ REMITTANCES TO FARMING HOUSEHOLD (HH) FOOD SECURITY IN DELTA CENTRAL AGRICULTURAL ZONE, DELTA STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 655-663.
APA Albert Ukaro Ofuoku (2017). CONTRIBUTIONS OF RURAL-URBAN MIGRANTS’ REMITTANCES TO FARMING HOUSEHOLD (HH) FOOD SECURITY IN DELTA CENTRAL AGRICULTURAL ZONE, DELTA STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 655-663
ISO 690 OFUOKU, Albert Ukaro. CONTRIBUTIONS OF RURAL-URBAN MIGRANTS’ REMITTANCES TO FARMING HOUSEHOLD (HH) FOOD SECURITY IN DELTA CENTRAL AGRICULTURAL ZONE, DELTA STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 655-663.
Corresponding address:
PhD, Albert Ukaro Ofuoku, Department of Agricultural Economics and Extension, Delta State University, Asaba Campus, PMB 95074, Asaba, Delta State,
Authors email:
ofuokua@delsu.edu.ng

References

 • Adams, R.H. and Page, J.(2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? World Development, 33(10), 1645-1669.
 • Adams, R.H.(1986). Effect of international remittances on poverty, inequality and development in rural Egypt. IFPRI research report 86.International Food Policy Research Institute. Washington. USA.
 • Adawale, J.G.(2005). Socioeconomic factors associated with urban-rural migration in Nigeria: A case study of Oyo State, Nigeria. Journal of human ecology, 17(1), 13-16.
 • Borton, J. and Shoham, J. (1991). Mapping vulnerability to food insecurity: Tentative guidelines for WFP offices. Study commissioned by the World Food Programme. London, UK, Relief and Development Institute. (Mimeo)
 • Chambers, R. and Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper No. 296. Brighton, UK, Institute of Development Studies.
 • Dustmann,C. and Mestres,J.(2010).Remittances and temporary migration. Journal of Development Economics, 92 (2), 62-70.
 • Ekong , E.E.(2003) An introduction to rural sociology. Uyo, Nigeria: Dove Educational Publishers.
 • Fadayomi, T.O (1998). Rural development and migration in Nigeria: impact of the Eastern Zone Agricultural Development Project of Bauchi State. Ibadan Nigeria: Nigeria Institution of Social and Economic Research.
 • FAO (1983). World Food Security: A reappraisal of the concepts and approaches. Director General Report. Rome: Food and Agriculture Organization
 • Frankenberger, T. (1996). Measuring household livelihood security: An approach for reducing absolute poverty. Food Forum,No. 34. Washington, DC, USA.
 • Frankenberger, T.R. and McCaston, M.K.(1998).The household livelihood security concept. Food Forum,No. 36. Washington, DC, USA.
 • Guest, P. (2003). Bridging the internal migration in Asia. Population Council Thailand. Paper prepared for conference on Africa migration comparative perspective, Johannesburg, South Africa 4-7 June
 • Idachaba, F.S (2004). Food security in Nigeria: Challenges under democratic dispensation. 9th ARMTI, Annual lecture, Ilorin.
 • Lachard , J.P. (1999). Envoi de fords, ineqalite et pauvreteau Burkina Faso. Working Paper Bourdeaux, France: center for development economics, university of Bourdeaux, France. Development Economics, 92(2), 62-70
 • Lacroix, T. (2011). Migration, rural development, poverty and food security: A comparative perspective. Oxford: International Migration Institute, University of Oxford.
 • Ofuoku , A. U. (2015). Effect of rural-urban migrants’ remittances on arable crop production in Delta State, Nigeria. Journal of Agricultural Sciences, 60 (1), 49-59.
 • Ofuoku, A. U. and Chukwuji, C. O. (2012). Impact of rural-urban migration on plantation agriculture in Niger Delta region, Nigeria. Journal Rural Social Sciences, 27 (1), 137-151.
 • Ofuoku, A.U. (2010).Human trafficking in Nigeria and its implications for food security. International Journal of Rural Studies,17 (1), 1-6.
 • Olawoye, J.E (1983). Degree of rurality questioning the empirical existence of the “typical”
 • village. The Sociologist, (4), 299-305.
 • Reuttinger, S. (1985). Food security and poverty index. Finance and Development, 22, 7-11.
 • Tuan, F., Somwaru, A., Diao, X. (2000). Rural labour migration, characteristics and employment patterns: a study based on China’s agricultural census.
 • US. Department of Agriculture (2000). Guide to Measuring Household Food Security. Washington, DC: Office of Analysis, Nutrition and Evaluation, United States department of agriculture.
 • World Bank (2007). Agriculture for development. World Development report. Washington, DC, USA.
 • Yusuf, A. S., Balogun O.L. and Falegbe, O.E.(2015.) Effect of urban household farming on food security status in Ibadan metropolis, Oyo State, Nigeria. Journal of Agricultural Sciences, 60(1), 61-75.