Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00284

Oluwakemi Adeola Obayelu, Abdulraheem Kehinde Raji

ARE RURAL HOUSEHOLDS WILLING TO PAY FOR CLEAN ENERGY? EVIDENCE FROM SOUTH WEST NIGERIA

Czy wiejskie gospodarstwa domowe są skłonne płacić Za czystą energię? Przykład południowo-zachodniej Nigerii

Abstract:

Modern energy services such as electricity offer
social, economic and health benefits, particularly for rural
households that depend wholly and solely on traditional fuels.
Insight into rural household preferences and willingness to
pay for clean energy is a key variable for suppliers to become
more competitive in the retail market and for government to
design energy policies. Therefore, this study was carried out
to assess consumers’ willingness to pay for renewable energy
source(s) in Kajola Local Government Area of Oyo State.
A multistage sampling procedure was employed to sample
200 household in the study area. Data was analysed using descriptive
statistics, Likert scale and the logit model. Results
showed that a majority of the respondents were willing to pay
for improved hydro-electricity (71%) and solar lamps (58.5%)
while about 13% and 27.5% of them were willing to pay for
solar PV and biomass respectively. Further, the logit models
revealed that bid, age, sex, marital status, household size, per
capital expenditure and year of education were the prime drivers
of respondents’ willingness to pay for clean energy. The
respondents were willing to pay for clean energy source given
that the prices were not too high.

Abstract in polish:

Nowoczesne usługi operatorów energetycznych, takie jak dostawa elektryczności, zapewniają korzyści w wymiarze
społecznym, gospodarczym i zdrowotnym. Ma to szczególne znaczenie dla wiejskich gospodarstw domowych, których
funkcjonowanie jest oparte wyłącznie i w całości na paliwach tradycyjnych. Wiedza o preferencjach tych gospodarstw oraz
o ich skłonności do płacenia za czystą energię to kluczowy czynnik, dzięki któremu dostawcy będą mogli poprawiać swoją
konkurencyjność na rynku detalicznym, a instytucje rządowe – opracowywać politykę energetyczną. Niniejsze badanie zostało
przeprowadzone, aby ocenić skłonność do płacenia za energię ze źródeł odnawialnych w okręgu samorządowym Kajola w stanie
Oyo. Procedurą wieloetapowego pobierania próbek objęto 200 gospodarstw domowych z badanego obszaru. Do analizy
danych wykorzystano metody statystyki opisowej, skalę Likerta i model logitowy. Otrzymane wyniki wykazały, że respondenci
są w większości skłonni zapłacić za energię pozyskiwaną z usprawnionych systemów hydroenergetycznych (71%) oraz za lampy
solarne (58,5%). Ponadto około 13% respondentów wyraziło chęć płacenia za słoneczną energię fotowoltaiczną, a 27,5%
– za energię uzyskiwaną z biomasy. Z modeli logitowych wynika również, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o skłonności respondentów do płacenia za czystą energię są cena zakupu, wiek, płeć, stan cywilny, wielkość gospodarstwa
domowego, wydatki w przeliczeniu na osobę oraz wykształcenie. Respondenci wyrażali skłonność do płacenia za energię z czystych
źródeł pod warunkiem, że ceny nie będą zbyt wysokie.

Keywords: renewable energy, contingent valuation, perception, bid

Keywords in polish: odnawialne źródła energii, wycena dóbr pozbawionych cen rynkowych, postrzeganie, cena zakupu

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_61.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00284
For citation:

MLA Obayelu, Oluwakemi Adeola, and Abdulraheem Kehinde Raji. "ARE RURAL HOUSEHOLDS WILLING TO PAY FOR CLEAN ENERGY? EVIDENCE FROM SOUTH WEST NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 623-638.
APA Oluwakemi Adeola Obayelu, Abdulraheem Kehinde Raji (2017). ARE RURAL HOUSEHOLDS WILLING TO PAY FOR CLEAN ENERGY? EVIDENCE FROM SOUTH WEST NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 623-638
ISO 690 OBAYELU, Oluwakemi Adeola, RAJI, Abdulraheem Kehinde. ARE RURAL HOUSEHOLDS WILLING TO PAY FOR CLEAN ENERGY? EVIDENCE FROM SOUTH WEST NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 623-638.
Corresponding address:
PhD, Oluwakemi Adeola Obayelu, Department of Agricultural Economics, University of Ibadan, Nigeria.
Authors email:
jkemmyade@ yahoo.co.uk

References

 • Abdullah, S., P.W. Jeanty (2011). Willingness to Pay for Renewable Energy: Evidence from a Contingent Valuation Survey in Kenya. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6), 2974-2983
 • Akinlo, A. (2009). Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Co integration and Co-feature Analysis. Journal of Policy Modelling, 31(5), 681- 693.
 • Akinwale, Y., Jesuleye, O., Siyanbola, W. (2013). Empirical Analysis of the Causal Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria. British Journal of Economics, Management & Trade, 3(3), 277-295.
 • Akinwale, Y.O., Ogundari, I.O., Ilevbare, O.I., Adepoju, A.O. (2014). A Descriptive Analysis of Public Understanding and Attitude of Renewable Energy Resources Towards Energy Access and Development in Nigeria. International Journal of Energy Economics Policy, 4(4), 636-646.
 • Ahuja, D., & Tatsutani, M. (2009). Sustainable Energy for Developing Countries. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society, S.A.P.I.EN.S 2.1, Vol.2 / n°1.
 • Augustine, C. & Nnabuchi, M.N. (2009). Relationship between Global Solar Radiation and Sunshine Hours for Calabar, Port Harcourt and Enugu, Nigeria. Int J. Phys Sci., 4(4),182–188.
 • Bollino C.A., Polinori, P. (2007). How much Italians are Willing to Pay for Renewable Energy Sources. A Comparison of two Methodological Approaches. Paper presented at 30th Conference OAEE/IAEE, "From Restructuring to Sustainabiiity: Energy Policies for the 21st Century", Wellington, New Zealand 18-21, February 2007).
 • Climate Protection Partnerships (2011). Assessing the Multiple Benefits of Clean Energy: A Resource for States, was developed by the Climate Protection Partnerships Division in U.S. Environmental Protection Agency (EPA)’ s Office of Atmospheric Programs. Retrieved on 19/01/2016 from: http://www3.epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/epa_assessing_benefits.pdf
 • Ek, K., (2005). Public and private attitudes towards green electricity: the case of Swedish wind power. Energy Policy, 33 (13),1677–1689.
 • Emodi, N.V. (2016). Energy Policies for Sustainable Development Strategies. Frontiers in African Business Research, DOI 10.1007/978-981-10-0974-7_2.
 • Ertör-Akyazı, P., et al. (2012). Citizens’ preferences on nuclear and renewable energy sources: Evidence from Turkey. Energy Policy, 47 (August), 309–320.
 • Gerpott, T.J. & Mahmudova, I. (2010). Determinants of Price Mark-up Tolerance for Green Electricity – Lessons for Environmental Marketing Strategies from a Study of Residential Electricity Customers in Germany., Business Strategy and the Environment, 19(5), 304–318.
 • Gil, J.M., Gracia, A. and Sanchez, M. (2000). Market Segmentation and Willingness to Pay for Organic Products in Spain. International Food and Agribusiness Management review, 3, 207-226.
 • Gristsevskyi, A. (2008). Renewable Versus. Non-renewable Energy Sources, Form and Technologies. 13th meeting of the London Group on Environmental Accounting: September 29 to October 3, 2008, Brussel, Belgium.
 • Hanemann, W. M. (1991). Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ? The American Economic Review, 81(3), 635-647.
 • Ighodaro, C.A.U. (2010). Co-Integration and Causality Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth: Further Empirical Evidence for Nigeria. Journal of Business Economics and Management, 11(1),97–11.
 • Ivanova, G. (2012). Are Consumers’ Willing to Pay Extra for the Electricity from Renewable Energy Sources? An example of Queensland, Australia. International Journal of Renewable Energy Research, 2(4),758-766.
 • Jobert, A., Laborgne, P. & Mimler, S. (2007). Local Acceptance of Wind Energy: Factors of Success Identified in French and German Case Studies. Energy Policy, 35, 2751-2760.
 • Liu, W., Wang, C., & Mol, A. P. (2013). Rural Public Acceptance of Renewable Energy Deployment: The Case of Shandong in China. Applied energy, 102, 1187-1196.
 • Lusk, J.L. & Hudson, D. (2004). Willingness to Pay Estimates and their Relevance to Agribusiness Decision Making. Review of Agricultural Economics, 26(2), 152-169.
 • Ku, S.J & Yoo, S.H. (2010). Willingness to Pay for Renewable Energy Investment in Korea: A Choice Experiment Study. Renewable and Sustainable Energy Review, 14, 2196-2201.
 • Mallett, A. (2007). Social Acceptance of Renewable Energy Innovation: The Role of Technology Cooperation in Urban Mexico. Energy Policy, 35(5), 2790–2798.
 • Malo, I. (2017). Nigeria has Large Market for Renewable Energy. The Nation, 2 February, 2017.
 • Murtala, A. M., Aliyu, B.A. & Babagana, G. (2012). Biomass Resource as a Source of Sustainable Energy Production in Developing Countries. Journal of Applied Phytotechnology in Environmental Sanitation, 1 (2), 103-112.
 • Newsom, C. (2012). Renewable Energy Potential in Nigeria: Low-carbon Approaches to Tackling Nigeria’s Energy Poverty. The Sungas Project. Published by the International Institute for Environment and Development. Retrieved on 14 June, 2017 from http://pubs.iied.org/pdfs/G03512.pdf
 • Ogundipe, A.A. & Apata, A. (2013). Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria. Journal of Business Management and Applied Economics, 2(4), 1-14.
 • Oyedepo S.O. (2014) Towards achieving energy for sustainable development in Nigeria. Renewable Sustainable Energy Review, 34, 255–272.
 • REN21 (2007). Energy for Development: The Role of Renewable Energy in Meeting the Millenium Development Goals. Retrieved on 19/1/2016 from: REN 21. http://www.worldwatch.org/system/files/ren21-1.pdf
 • Roe, B., Teisl, M. F., Levy, A. & Russell, M. (2001). US Consumers' Willingness to Pay for Green Electricity. Energy Policy, 29(11), 917-925.
 • Sesan, T. (2008). Status of Renewable Energy Policy and Implementation in Nigeria. retrieved form http://www.gbengasesan.com/temidocs/REPStatusNigeria.pdf
 • Spencer, H. (1996). Consumers’ Willingness to Pay for Reduction in the Risk of Food Poisoning in UK. Journal of Agricultural Economics, 47(3), 403- 420.
 • White, R. D. (2002). GEF/FAO Workshop on Productive Uses of Renewable Energy: Experience, Strategies, and Project Development. Rome, 2002
 • Zoellner, J., Ittner, H. & Schweizer-Ries, P. (2005). Perceived Procedural Justice as a Conflict Factor in Wind Energy Plants Planning Process. Paper presented at the 6th Bi-annual Conference of Environmental Psychology, University of Ruhr: Bochum, September