Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (45) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00351

Babatunde Mathew Matanmi, Kemi Olawumi Adetoyinbo, Sola Emmanuel Komolafe, Olufemi Bolarin

FACTORS AFFECTING WOMEN’S ACCESS TO AGRICULTURAL PRODUCTION INPUTS IN OYO STATE, NIGERIA

Czynniki wpływające na dostęp kobiet do rolniczych zasobów Produkcyjnych w Nigeryjskim stanie Oyo

Abstract:

This study assessed the factors affecting women’s
access to agro-input resources on Oyo State, Nigeria. A total
of 105 respondents were selected for the study. Primary data
was collected with the use of questionnaire. Both descriptive
and inferential statistics were employed for the study.
Results of analysis shows that most of the respondents had
primary education (68.9%), 3 to 4years of experience (66.7%)
and commonly used inputs were improved seed (53.3%),
organic fertilizer (52.4%) and herbicide/pesticide (47.6%).
Main source of information was extension agent (98.1%).
Most of the respondents had: free access to water for irrigation
(93.3%) and agricultural extension services (74.3%), restricted
access to improved seeds (94.3%), organic fertilizer
(90.5%) and water pumping machine (56.2%) and no access
to tubewell and washbore (70.5%). Main constraint to accessibility
of inputs was lack of credit facilities (98.1%). The study
concludes that the socio-economic factors affecting women’s
accessing to agricultural input resources were their age, religion
and educational status. Hence the need for government
agricultural policy and programmes aimed at distributing agricultural
input in the study area that should strictly ensure
that women of increased age, a particular religious affiliation
and more educated ones should not be unnecessary favoured.

Abstract in polish:

Niniejsze opracowanie dotyczy czynników wpływających na dostęp kobiet do rolniczych zasobów produkcyjnych
w nigeryjskim stanie Oyo. Na potrzeby badania wybrano łącznie 105 respondentek, przy czym dane podstawowe zostały
zebrane za pomocą kwestionariusza. W badaniu wykorzystano zarówno statystykę opisową, jak i metody wnioskowania statystycznego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość respondentek miała wykształcenie podstawowe (68,9%) oraz od
3 do 4 lat doświadczenia (66,7%), a powszechnie wykorzystywanymi zasobami były udoskonalone materiały siewne (53,3%),
nawozy organiczne (52,4%) oraz herbicydy/pestycydy (47,6%). Głównym źródłem informacji byli przedstawiciele agencji
ds. upowszechniania wiedzy (98,1%). Większość respondentek deklarowała swobodny dostęp do wody w celu nawadniania
(93,3%) i do usług upowszechniania wiedzy (74,3%), ograniczony dostęp do udoskonalonych materiałów siewnych (94,3%),
nawozów organicznych (90,5%) i pompy wody (56,2%) oraz brak dostępu do studni głębinowych i odwiertów wody (70,5%).
Główną barierą dostępu do zasobów produkcyjnych był brak narzędzi kredytowych (98,1%). We wnioskach z badania stwierdzono,
że czynnikami społeczno-gospodarczymi wpływającymi na dostęp kobiet do rolniczych zasobów produkcyjnych były
wiek, wyznanie i poziom wykształcenia. Oznacza to, że istnieje zapotrzebowanie na rządowe strategie i programy rolne mające
na celu dystrybuowanie rolniczych zasobów produkcyjnych w badanym regionie w taki sposób, aby kobiety w zaawansowanym
wieku wyznające określoną religię i z wyższym poziomem wykształcenia nie były w nieuzasadniony sposób faworyzowane.

Keywords: women farmers, agro-input resources, constraints and accessibility

Keywords in polish: kobiety rolnicy, rolnicze zasoby produkcyjne, ograniczenia i dostępność

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol45/issue3/art_60.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00351
For citation:

MLA Matanmi, Babatunde Mathew, et al. "FACTORS AFFECTING WOMEN’S ACCESS TO AGRICULTURAL PRODUCTION INPUTS IN OYO STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 45.3 (2017): 613-622.
APA Babatunde Mathew Matanmi, Kemi Olawumi Adetoyinbo, Sola Emmanuel Komolafe, Olufemi Bolarin (2017). FACTORS AFFECTING WOMEN’S ACCESS TO AGRICULTURAL PRODUCTION INPUTS IN OYO STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 45 (3), 613-622
ISO 690 MATANMI, Babatunde Mathew, et al. FACTORS AFFECTING WOMEN’S ACCESS TO AGRICULTURAL PRODUCTION INPUTS IN OYO STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 45.3: 613-622.
Corresponding address:
PhD, Sola Emmanuel Komolafe, Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of Ilorin, Ilorin, PMB 1515, Kwara State, Nigeria
Authors email:
kemmas04@yahoo.com

References

 • Adeolu, B. A. and Taiwo, A, (2004). Micro-financing as a poverty alleviation measure: A gender analysis. J Soc Sci, 9(2):111-117.
 • Adisa, B. O. and Okunade, E. O. (2005). Women In Agriculture & Rural Development. Agricultural Extension Society of Nigeria Proceeding, 2005.
 • Asfaw, A. and Admassie, A. (2004). The role of education on the adoption of chemical fertilizer under different socioeconomic environments in Ethiopia. Agric. Econ. 30: 215–228.
 • Akangbe, J. A., Adebayo, A. T, Komolafe, S. E., Achem, B. A. and Ayanda, I. F. (2011). Contributions of rural women in household decision-making and adoption in Edu Local Government Area of Kwara state, Nigeria. Journal of Scientific Reports and Development Issues, 2: 183-191.
 • Ayoade, A. R. (2012). Attitude of women farmers towards agricultural extension services in Ifelodun local government area, Osun State. Am. J. Soc. Mgmt. Sci., 2012, 3(3): 99- 105.
 • Ani, A.O. (2003). Taking farm decisions and socioeconomic characteristics of rural women farmers in Southern Ebonyi State, Nigeria. International Journal of Agriculture and Biology 5 (4): 645-649.
 • Awoyemi, T.T. and Adekanye (2005). Gender Analysis of Economic Efficiency in Cassava based farm holding in Southwestern Nigeria: J. Economic and Rural Development 14(2), 15-35
 • Akpan, S. B., Inimfon V. P., Samuel J. U., Edem A. O., and Uwemedimo E. O. (2013). Determinants of Credit Access and Demand among Poultry Farmers in Akwa Ibom State, Nigeria. American Journal of Experimental Agriculture, 3(2): 293-307.
 • Fabiyi, E. F., Danladi, B. B., Akande, K. E. and Mahmood, Y. (2007). Role of Women in Agricultural Development and Their Constraints: A Case Study of Biliri Local Government Area, Gombe State, Nigeria. Pakistan Journal of Nutrition 6(6), 676-680
 • FAO (2006). Gender and Agricultural Support Systems. Sustainable Development FAO: http:/wwwfao.org/Sd/Wpdirect/4./15/2006, accessed 12/10/2015
 • Komolafe, S. E., Adesiji, G. B. and Ajibola, B. O. (2014). Determinants of adoption of improved crop practices among women farmers in Ekiti East Local Government Area of Ekiti State, Nigeria. WebPub Journal of Agricultural Research, 2(7), 98-105
 • Kuye, O. O., James, E. U. and Oniah, M. O. (2008). Policy priorities in rural women empowerment, sustainability, poverty and food security in Nigeria. J Agric For Soc Sci, 6(1), 37-46.
 • Odeme, H.H., Hefkin, N., Wesseler, G., Boto, I. (2002). Gender and agriculture In: the information society intervention Service for National Agricultural research, Briefing paper No. 55. The Hague, The Netherlands: ISNAR
 • Odoh, N. E., Nwibo, S. U and Odom, C. N. (2009). Analysis Of Gender Accessibility Of Credit By Smallholder Cassava Farmers In Afikpo-North Local Government Area Of Ebonyi State. Nigeria Continental J. Agricultural Economics, 3, 61 – 66.
 • Odurukwe, S. N., Mathews–Njoku, E., Ejiogu C. and Okereke, N. (2006). Impacts of the women-In-Agriculture (WIA) extension programme on women’s lives: Implication for subsistence agricultural production of women in Imo state. Livestock Research for Rural Development, 18(2), 8.
 • Okwu, O. J. and Umoru, B. I. (2009). A study of women farmers’ agricultural information needs and accessibility: A case study of Apa Local Government Area of Benue State, Nigeria. African Journal of Agricultural Research 4 (12), 1404-1409.
 • Opeyemi, D. S. (2014). Women Farmers’ Agricultural Information Need and Search Behaviour in North Central Nigeria. Information and Knowledge Management 4(8), 39-44.
 • Okunade, E. O. (2007). Accessibility of Agricultural credit and inputs to women formers of Isoya Rural Development Project. Research Journal of Agricultural and Biological Sciences 3 (3), 138 – 142.
 • Onemolease, E. (2002). Extension Needs of women Cassava farmers in Iguebe and Esan North east Local Government Area of Edo State, Nigeria. Africa Development 27(1- 2), 116 – 126.
 • Ojo, C. O., Bila, Y. and Iheanacho, A. C. (2012). Agricultural Resource access and the Influence of Socioeconomic Characteristics Among Rural Women in Borno State, Nigeria. Agris on-line Papers in Economics and Informatics 4(2), 27-33
 • Omonona B. T, Akinterinwa A. T, Awoyinka Y. A. (2008). Credit Constraint and Output Supply of Cowan Farmers in Oyo state Nigeria. European Journal of Social Sciences, 6(3), 382-390.
 • Owolabi, J. O., Abubakar, B. Z. and Amodu, M. Y. (2011). Assessment of Farmers (Women)’ Access to Agricultural Extension, Inputs and Credit Facility in Sabon-Gari Local Government Area of Kaduna State. Nigerian Journal of Basic and Applied Science 19 (1), 87- 92
 • Ugbajah, M. O. (2011). Gender Analysis of the Structure and Effects of Access to Financial Services among Rural Farmers in Anambra State, Nigeria. J Agri Sci 2(2), 107-111.
 • World Bank (2003). Nigeria: Women in agriculture, In: Sharing Experiences—Examples of Participating Approaches. The World Bank Group. The World Bank Participating Sourcebook, Washington, D.C. http:/www.worldbank.org/wbi/publications.html. accessed 12/10/2015