Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00272

Evelyn Okpi Oraka, Ali Ocholi, Peter Iorhon Ater

SOCIAL IMPACT OF AGRO-ALLIED INDUSTRIES ON THE RURAL DWELLERS IN BENUE STATE, NIGERIA

Społeczne oddziaływanie branż powiązanych z rolnictwem na mieszkańców wsi w nigeryjskim Stanie Benue

Abstract:

The study examined the impact of agro-allied industries on rural dwellers in Benue state, Nigeria. Stratified random sampling technique was used to select the respondents for the study. Primary data were collected through the use of structured questionnaires administered on 366 respondents from the selected communities; the data were analyzed using both descriptive and inferential statistics. The result of MannWhitney (U) statistics showed that water availability (14 350) and good road network (15 082.00) were the only social impact derived from the industries by the rural dwellers. The study recommended that government should ensure that infrastructural facilities such as schools, electricity, hospitals, good roads and portable water are provided for the rural dwellers who are residing where the agro-allied industries are situated.

Abstract in polish:

Niniejsze badanie dotyczy społecznego oddziaływania branży powiązanych z rolnictwem na mieszkańców wsi w nigeryjskim stanie Benue. W celu wybrania respondentów użyto metody losowania warstwowego. Dane podstawowe zostały zebrane za pomocą ustrukturyzowanych kwestionariuszy wypełnionych przez 366 respondentów z wybranych społeczności. Do analizy danych zastosowano zarówno statystykę opisową, jak i metody wnioskowania statystycznego. Z uzyskanej wartości statystyki Manna-Whitneya (U) wynika, że dostępność wody (14350) i dobrej sieci drogowej (15082,00) to jedyne formy oddziaływania społecznego na mieszkańców wsi ze strony rozpatrywanych branży. W ramach niniejszego badania zaleca się organom administracji państwowej, aby mieszkańcom terenów wiejskich, na których zlokalizowane są przedsiębiorstwa z branż powiązanych z rolnictwem, zostały zapewnione rozwiązania infrastrukturalne, takie jak placówki oświatowe, sieć elektryczna, szpitale, dobre drogi i woda zdatna do picia.

Keywords: agriculture, agro-allied industry, Benue state, rural dwellers

Keywords in polish: rolnictwo, branża powiązana z rolnictwem, stan Benue, mieszkańcy wsi

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_16.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00272
For citation:

MLA Oraka, Evelyn Okpi, et al. "SOCIAL IMPACT OF AGRO-ALLIED INDUSTRIES ON THE RURAL DWELLERS IN BENUE STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 157-162.
APA Evelyn Okpi Oraka, Ali Ocholi, Peter Iorhon Ater (2017). SOCIAL IMPACT OF AGRO-ALLIED INDUSTRIES ON THE RURAL DWELLERS IN BENUE STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 157-162
ISO 690 ORAKA, Evelyn Okpi, OCHOLI, Ali, ATER, Peter Iorhon. SOCIAL IMPACT OF AGRO-ALLIED INDUSTRIES ON THE RURAL DWELLERS IN BENUE STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 157-162.
Corresponding address:
Ph.D Ali Ocholi, Agribusiness Department, College of Management Sciences, University of Agriculture, P.M.B 2373, Makurdi, Benue State, Nigeria
Authors email:
aliocholi@yahoo.com

References

 • Ajila, A. (2014). Agro-allied industries – Bedrock of the Nation’s economic revival. Business da. Pp. 1-10
 • Central bank of Nigeria (2016). Contribution of the Agricultural sector to nigeria’s Gross Domestic Product, GDP.
 • www.vanguardngr.com 12th April 2016. Pp. 16 -30.
 • Chengappa P. G. (2004); Emerging trends in agro-processing in India; Indian Journal of Agricultural Economics, 59(1). Pp.
 • Edoumiekumo, S. G., & Audu, N. P. (2009). The impact of agriculture and agro-based industries on economic development in Nigeria: An econometric assessment. Journal of Research in National Development, 7(1). Pp. 11- 22
 • Fajimi F. O & Omonana B. T. (2012). Women participation in agro-allied small and medium scale enterprise and its impact poverty alleviation in Oyo State, Nigeria. International Journal of Agriculture & Environment, volume 1.Pp. 21 - 35
 • Ibrahim A. A. (1997). The socio.economic implication of Zaki Flour Mills on inhabitant of Azare. Geography Department F.U.T Yola. Pp. 1- 20
 • Iheanacho, A. C. & Iheanacho, A. A (2012). Research methodology for social sciences and education. Stirling-Horden publishers Ltd. Pp. 1 -30.
 • Kachru, R. P. (2008). Agro-processing industries in India: Growth, status and prospects. Indian Council of Agricultural Reasearch, New Delhi. Pp. 31 – 45.
 • Mahmood, H. U. (2011). Agro-allied industries and rural development: The Mambilla experience. Journal of Agriculture and veterinary sciences, 3(2011). Pp. 26 – 35.
 • Mehta, G. S. (2012). Agro-processing in Uttar Pradesh: Emerging structure and development potentials. Giri institute of development studies (December 15, 2012). Pp. 21 – 40.
 • National Population Commission (2006). National and State population and housing tables: 2006 census priority table (vol. 1.). Pp. 40 - 50
 • NPCS, (2000). Handbook on agro based industries. Niir Project Consultancy Services, (2nd edition). Pp. 40 – 55.
 • Oji-Okoro, I. (2011). Analysis of the contribution of agricultural sector on the Nigerian economic development. World review of business research, 1(1), 191-200.
 • Olaoye, O. A. (2014). Potentials of the agro-industry towards achieving food security in Nigeria and other Sub-Saharan countries. Journal of Food Security 2 (1), 33-41
 • Omale, I. (2006). Principle and practice of personnel management from Recruitment to Retiremement. Makurdi: Aboki publishers. Pp. 1-25
 • Wilkinson, J. & Rocha, R. (2009). Agro-industry trends, patterns and development impacts. Pp. 46-91. In da Silva, C. A., Baker, D., Shepherd, A. W., Jenane, C. Miranda-da-Cruz, S. (eds.), Agro industries for Development, Wallingford, UK: FAO and UNIDO.