Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00286

Raphael Olanrewaju Babatunde, Mercy Funke Salami, Baba Abdullahi Muhammed

DETERMINANTS OF YIELD GAP IN RAINFED AND IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEMS – EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEY IN KWARA STATE, NIGERIA

Uwarunkowania poziomu plonów ryżu w uprawach nawadnianych naturalnie i sztucznie – na podstawie badań przeprowadzonych w Stanie Kwara w Nigerii

Abstract:

The actual yield of rice in Nigeria has not been able to reach its potential. Consequently, the cost of rice importation is alarming. However, rice yield varies under various production systems. Therefore, this study examines the determinants of yield gap in rainfed and irrigated rice production systems in Kwara state, Nigeria. Gross Margin Budgetary analysis, Stochastic Frontier, and Linear Regression Model were respectively used to estimate the profitability, technical efficiency, and determinants of yield gap in both production systems. The result shows that rice production is more profitable and efficient under the irrigated rice production system than the rainfed rice production system. It was also discovered that the significant determinants of yield gap in both production systems vary. However, the size of farm cultivated and the rice variety planted are common significant determinants of yield gap in both systems. This research therefore recommends that irrigation facilities and improved rice variety should be made available to farmers. Additionally, policy makers should formulate policies that would enable rice farmers to have access to larger farm lands. 

Abstract in polish:

Rzeczywista wydajność produkcji ryżu w Nigerii odbiega od potencjału, jakim dysponuje ten kraj, przez co koszty importu tego zboża osiągają alarmujący poziom. Wielkość plonów waha się jednak w zależności od zastosowanego systemu produkcji. Niniejsze badanie dotyczy zatem uwarunkowań wydajności w nawadnianych naturalnie (deszczem) i sztucznie nawadnianych uprawach ryżu w nigeryjskim stanie Kwara. Do oszacowania rentowności, efektywności technicznej i uwarunkowań skutkujących niedostateczną wydajnością w obu systemach produkcji wykorzystano odpowiednio budżetową analizę marży brutto, stochastyczną analizę graniczną oraz model regresji liniowej. Jak pokazują wyniki, systemy produkcji ryżu oparte na sztucznym nawadnianiu charakteryzują się większą rentownością i efektywnością niż uprawy nawadniane naturalnie. Ponadto ustalono, że oba systemy produkcji różnią się pod względem istotnych uwarunkowań skutkujących luką w wielkości plonów. Zaobserwowano także uwarunkowania wspólne dla obu systemów – są nimi wielkość gospodarstwa rolnego i uprawiana odmiana ryżu. Na podstawie niniejszego badania można zatem zalecić, aby rolnikom zostały udostępnione urządzenia nawadniające i udoskonalone odmiany ryżu w odpowiednim zakresie i we właściwych terminach. Ponadto decydenci polityczni powinni opracować strategie, które umożliwią producentom ryżu dostęp do gospodarstw o większej powierzchni.

Keywords: yield gap, irrigation, production systems, rice

Keywords in polish: luka w wielkości plonów, nawadnianie, systemy produkcji, ryż

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_3.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00286
For citation:

MLA Babatunde, Raphael Olanrewaju, et al. "DETERMINANTS OF YIELD GAP IN RAINFED AND IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEMS – EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEY IN KWARA STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 25-33.
APA Raphael Olanrewaju Babatunde, Mercy Funke Salami, Baba Abdullahi Muhammed (2017). DETERMINANTS OF YIELD GAP IN RAINFED AND IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEMS – EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEY IN KWARA STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 25-33
ISO 690 BABATUNDE, Raphael Olanrewaju, SALAMI, Mercy Funke, MUHAMMED, Baba Abdullahi. DETERMINANTS OF YIELD GAP IN RAINFED AND IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEMS – EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEY IN KWARA STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 25-33.
Corresponding address:
M.Sc. Mercy Salami, Department of Agricultural Economics and Farm management, P.M.B 1515, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria
Authors email:
markmercy12@gmail.com

References

  • Ayanwale A.O.S., Akinyosoye V.O., Yusuf S.A., Oni A.O. (2011) Rice Supply Response in Nigeria; whither changing Policies and Climate. World Rural Observations, Marsland Press, Vol. 3:2 pp: 78-84. http://www.sciencepub.net/rural.
  • Cadoni P. and Angelucci F. (2013) Analysis of incentives and disincentives for Rice in Nigeria. Technical notes series, MAFAP, FAO, Rome.
  • Daramola, B., (2005) Government policies and competitiveness of Nigerian rice economy. Proceedings of the Workshop on Rice Policy and Food Security in Sub-Saharan Africa, Nov. 7-9, WARDA, Cotonou, Republic of Benin, pp: 1-18.
  • Diagne, I. Bamba, J. Manful, O. Ajayi (2011) Historic Opportunities for Rice Growers in Nigeria. Africa Rice Special Report.
  • Ilevbaoje IE, Ingawa SA. 2008, Nerica Rice Flourishes in Nigeria: The Magic Wand of Multinational Nerica Rice Dissemination Project, Proceedings of the 10th Annual National Conference of Nigerian Association of Agricultural Economists (NAAE) held at University of Abuja, 7th – 10th October, pp. 267 – 275.
  • International Fertilizer Development Centre, IFDC (2008): Study of the Domestic Rice Value Chains in the Niger Basin of Mali, Niger, and Nigeria, West Africa. Project Report.
  • Imolehin, E. D. and Wada, A. C. (2005): Meeting the rice production and consumption demands of Nigeria with improved technologies. National Cereals Research Institute Badeggi Niger State, Nigeria. Pp12.
  • International Rice Research Institute, IRRI (2013): Annual Research Report.
  • Kwara Agricultural Development Project,KWADP (2004): Annual Report
  • Omotola, K.M. and Ikechukwu, A. (2006). Rice Milling in Nigeria, A report on Development of Agriculture Production in Sub-Sahara Africa. Available at www.ricenigeria.com