Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00279

Opeyemi Eyitayo Ayinde, David Arnold Bessler, Femi Emmanuel Oni

ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE AND PRICE RISK ON RICE PRODUCTION IN NIGERIA

Zmiany podaży i ryzyko cenowe w produkcji ryżu w Nigerii

Abstract:

 Nigeria, like most African countries, has engaged in agricultural liberalization since 1986 in the hope that reforms emphasizing price incentives will encourage producers to respond. Thus far, the reforms seem to have introduced greater uncertainty into the market given increasing rates of price volatility. This study amongst other things therefore seeks to determine and model the responsiveness of rice supply to price risk in Nigeria. Statistical information on domestic and imported quantities of rice was obtained for 41 years (1970 to 2011) from various sources, such as the Food and Agriculture Organization (FAO) database, Federal Ministry of Agriculture statistical bulletins, Central Bank of Nigeria statistical bulletins and National Bureau of Statistic (NBS). Data were analyzed using equilibrium output supply function, co-integration models, and vector autoregressive distributed lag model. Rice importation was statistically significant and changes in output were also responsive to changes in price. The results indicate that producers are more responsive not only to price and non-price factor but also to price risk and exchange rate. It is therefore imperative to reduce the effects of price risk as to increase the response of producer to supply by bridging the gap in production

Abstract in polish:

Podobnie jak w większości krajów afrykańskich, władze Nigerii począwszy od 1986 r. podejmują działania na rzecz liberalizacji rynku rolnego w nadziei, że producenci odpowiednio zareagują na zachęty cenowe wprowadzane kolejnymi reformami. Jak dotąd można jednak odnieść wrażenie, że wdrażane zmiany na rynku spowodowały jeszcze większą niepewność ze względu na rosnące wahania cen. Jednym z celów niniejszego badania jest zatem ustalenie, w jaki sposób podaż ryżu reaguje na ryzyko cenowe w Nigerii oraz opracowanie modelu tego zjawiska. Dane statystyczne dotyczące wielkości krajowej produkcji i importu ryżu obejmują lata 1970–2011. Źródłem danych były: baza danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), biuletyny Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, biuletyny statystyczne Centralnego Banku Nigerii oraz Krajowe Biuro Statystyki (NBS). Dane poddano analizie z wykorzystaniem funkcji podaży zrównoważonej, modeli kointegracji i modelu wektorowej autoregresji z rozkładem opróżnień. Wielkość importu ryżu była statystycznie istotna, a zmiany wielkości produkcji następowały między innymi w reakcji na zmiany cen. Jak pokazują wyniki, producenci reagują nie tylko na czynniki cenowe i pozacenowe, lecz także na ryzyko cenowe i kursy walut. Należy zatem koniecznie ograniczyć skutki ryzyka cenowego, tak aby producenci bardziej zdecydowanie reagowali wzrostem podaży, wypełniając w ten sposób lukę w produkcji.

Keywords: agricultural production, price risk, supply response, rice marketing, Nigeria

Keywords in polish: produkcja rolna, ryzyko cenowe, zmiany podaży, handel ryżem, Nigeria

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol43/issue1/art_2.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00279
For citation:

MLA Ayinde, Opeyemi Eyitayo, et al. "ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE AND PRICE RISK ON RICE PRODUCTION IN NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 43.1 (2017): 17-24.
APA Opeyemi Eyitayo Ayinde, David Arnold Bessler, Femi Emmanuel Oni (2017). ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE AND PRICE RISK ON RICE PRODUCTION IN NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 43 (1), 17-24
ISO 690 AYINDE, Opeyemi Eyitayo, BESSLER, David Arnold, ONI, Femi Emmanuel. ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE AND PRICE RISK ON RICE PRODUCTION IN NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 43.1: 17-24.
Corresponding address:
Dr Opeyemi Eyitayo Ayinde, Department of Agricultural Economics and Farm Management, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria
Authors email:
opeyemi@unilorin.edu.ng

References

 • Abdulai, A. and Rieder P. 1995. The impact of Agricultural price policy on cocoa supply in Ghana: An error correction estimation. Journal of African Economies, 4(3), 315-335.
 • Ajetomobi J. O. (2009): Production Response to Price Risk and Market Liberalization of Nigerian Major Agricultural Crops. 8(1), (Serial No.67) Chinese Business Review, ISSN1537-1506, USA
 • Ajetomobi, J. O. (2010). Supply Response, Risk and Institutional Change in Nigerian Agriculture AERC Research Paper No. 197, Nairobi, Kenya.
 • Akanni, K.A and Okeowo, T.A. (2011) Analysis of Aggregate Output Supply Response of Selected Food Grains in Nigeria. Journal of Stored Products and Post Harvest Research, 2(14), 266–278.
 • Amikuzuno, J., Gazali, I. and Edward B. D. (2013). Price Transmission between Imported and Local Rice Markets in a Liberalised Economy: Are Ghana’s Rice Wars Just Much I Do about Nothing? Journal of Economics and Sustainable Development, 4(20), 1-15
 • Anderson H. and Huirne A. A. (1997). Coping CAB International Oxon United Kingdom ISBN 085199 199X
 • Anonymous,(2008).Jambi dalamAngka.BadanPerencanaandan Pembangunan Daerah
 • Ayinde O.E., Aina I.V., Babatunde R.O. and Falola A. (2015). Analysis of Effect of Price Variation on Rice Production in Nigeria (1970 – 2011). Production Agriculture and Technology Journal. 11 (1), 75-82, ISSN: 0794-5213
 • Darmawi, H. (2005). ManajemenRisiko.PenerbitBumiAksara. Jakarta.
 • Granger, C. and P. Newbold. 1974. “Spurious regression in economics”. Journal of Econometrics, 2(1), 222–38.
 • Ghatak S. and Seale Jr J. L. (2001) Rice, Risk and Rationality: Supply Response in West Bengal, India European Research Studies 5(3–4), 155–169.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231–54.
 • Johansen, S. (1995). A Stastistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables. Econometric Theory, Cambridge University Press, 11(1), 25–59.
 • Mushtaq, K and P.J, Darwson, (2002) Acreage response in Pakistan; a Co integration Approach Agricultural Econometrics 27, 111-131
 • Nerlove, M. and Bachman K. L., (1960). The analysis of changes in Agricultural Supply: Problems and Approaches. Journal of Farm Economics 42, 531 -554.
 • Nerlove, M. (1958). Distributed lags and estimation of long-run supply and demand elasticities: Theoretical considerations. Journal of Farm Economics, 40, 301–11.
 • Rahji M. A. Y. and Adewunmi M. O. (2008): “Market Supply Response and Demand for Local Rice in Nigeria: Implications for Self-Sufficiency Policy”. J. Cent. Eur. Agric., 9(3), 567-574
 • Saka, J.O, Okoruwa, V.O, Lawal, B.O. And Ajijola, S. (2005)”Adoption Of Improve Rice Varieties Among Small Holder Farmers In South Western Nigeria”. World Journal of Agricultural Science (1),42-49
 • Tanko, M. and Alidu, A. F. (2016). Supply Response of Domestic Rice and Price Risk in Northern Ghana American International Journal of Social Science Vol. 5, No. 4; 107-115
 • Tanko, M., Iddrisu, I. and Alidu, A. F. (2016). Determinants of Rice Yield in Northern Region of Ghana, the Role of Policy, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 9(2): 1-11
 • Townsend, R. and C. Thirtle. (1995). Dynamic Acreage Response: An Error Correction Model for Maize and Tobacco in Zimbabwe. Discussion paper in Development Economics series G2(20). University of Reading, United Kingdom.