Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/ JARD.2016.76

Jubril Olayinka Animashaun, Hussain Kobe Ibrahim, Kemi Funmilayo Omotesho, Sidikat Aderinoye-Abdulwahab

DETERMINANTS OF THE NEGLECTED AND UNDERUTILIZED SPECIES’ CULTIVATION BY SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIAN GUINEA SAVANNAH

Determinanty uprawy marginalnych i niedocenianych gatunków roślin przez właścicieli małych gospodarstw rolnych w regionie Nigerian Guinea Savannah

Abstract:

There is an increasing consensus that diversifying into the cultivation of ‘Neglected and Underutilized Species’ (NUS), in addition to growing conventional crops, off ers a plethora of livelihood-enhancing benefi ts to small-scale agricultural households. Therefore this study examined the factors that infl uence small-scale farmers’ diversifi cation into the cultivation of the cashew nut plant (Anarcadium occidentale, Moringa oleifera and Jatropha curcas) in the guinea savannah region of Nigeria. We employed farm household-level survey data of the phenomenon in Kwara State. The data were analyzed using the Simson Index of Diversity (SID) and Tobit censored regression. Findings indicate that respondents diversifi ed most into the cultivation of cashews (70.9%), followed by moringa (38.4%), and jatropha (11.3%). The extent of diversifi cation was positively infl uenced by the farm size (p < 0.01), household head’s education level (p < 0.01), membership in a cooperative (p < 0.01), and farm income (p < 0.1). It was negatively infl uenced by the land tenure system practiced (p < 0.05). Findings imply, inter alia, that small-scale farmers may avoid diversifi cation into these crops if they have a limited access to cultivated land. This study therefore advocates ensuring equitable access to farmland through a structural and legislative land tenure reform policy.

Abstract in polish:

 Coraz powszechniej uznaje się, że poszerzanie konwencjonalnych upraw o gatunki marginalne i niedoceniane (Neglected and Underutilized Species, NUS) zapewnia małym gospodarstwom rolnym wiele korzyści, uzupełniając źródła utrzymania. W niniejszym artykule przeanalizowano czynniki, które wpływają na poszerzanie upraw przez właścicieli małych gospodarstw rolnych o nanercz zachodni (Anarcadium occidentale), moringę olejodajną (Moringa oleifera) oraz jatrofę przeczyszczającą (Jatropha curcas) w regionie Nigerian Guinea Savannah. Na potrzeby badania wykorzystano dane z ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach rolnych stanu Kwara. Dane poddano analizie za pomocą wskaźnika różnorodności Simpsona (Simpson Index of Diversity, SID) oraz modelu tobitowego regresji cenzurowanej. Wyniki wskazują, że respondenci najczęściej poszerzali uprawy o nanercz (70,9%), a dopiero w dalszej kolejności o moringę (38,4%) i jatrofę (11,3%). Na stopień różnorodności upraw pozytywnie wpływały: wielkość gospodarstwa (p < 0,01), wykształcenie głowy rodziny (p < 0,01), członkostwo w spółdzielni (p < 0,01) oraz dochód gospodarstwa (p < 0,1), natomiast negatywny wpływ miał typ własności ziemi (p < 0,05). Wyniki wskazują, że właściciele małych gospodarstw rolnych mogą unikać poszerzania upraw o wymienione gatunki, jeśli mają ograniczony dostęp do uprawianej ziemi. Autorzy opowiadają się za zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do ziemi przez przeprowadzenie prawnych oraz strukturalnych reform zasad najmu ziemi na omawianym obszarze.

Keywords: NUS cultivation, small-scale farmers, diversifi - cation, land tenure system

Keywords in polish: uprawa gatunków marginalnych i niedocenianych, właściciele małych gospodarstw rolnych, różnorodność, własność ziemi

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol42/issue4/art_76.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/ JARD.2016.76
For citation:

MLA Animashaun, Jubril Olayinka, et al. "DETERMINANTS OF THE NEGLECTED AND UNDERUTILIZED SPECIES’ CULTIVATION BY SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIAN GUINEA SAVANNAH." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 493-499.
APA Jubril Olayinka Animashaun, Hussain Kobe Ibrahim, Kemi Funmilayo Omotesho, Sidikat Aderinoye-Abdulwahab (2016). DETERMINANTS OF THE NEGLECTED AND UNDERUTILIZED SPECIES’ CULTIVATION BY SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIAN GUINEA SAVANNAH. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 493-499
ISO 690 ANIMASHAUN, Jubril Olayinka, et al. DETERMINANTS OF THE NEGLECTED AND UNDERUTILIZED SPECIES’ CULTIVATION BY SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIAN GUINEA SAVANNAH. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 493-499.
Corresponding address:
MSc Jubril Olayinka Animashaun, Department of Agricultural Economics and Farm Management, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria
Authors email:
kobe3trite@yahoo.com

References

 • Animashaun J.O Williams F.E. and Toye A.A (2013b): Towards Validating Moringa’s Nutraceutical Benefits: Examining Consumers’ Perspectives vis-à-vis Health Satisfaction and Willingness to Pay. Journal Agris on-line Papers in Economics and Informatics Vol V (2) pp 11-21
 • Animashaun, J.O and Toye, A.A (2013a). Feasibility Analysis of Leaf-Based Moringa oleifera Plantation in the Nigerian Guinea Savannah: Case Study of University of Ilorin Moringa Plantation. Agrosearch Vol. 13 No 3
 • Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, Fifth edition. Pearson Education International, USA.
 • Ibrahim, H., Rahaman, S. A., Envulus, E. E. and Oyewole, S. O. (2009). Crop Diversification among Farming Households in a Rural Area of North Central Nigeria. Journal of Tropical Agriculture, Food, Environment and Extension, 8(2);84-89. Retrieved online at http//www.agrosciencejournal.com/publish/agro802-2pdf.
 • International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) (2009). Diversified crop uses and cultivation of non-mandate crops for economic benefits. Crop diversification for dryland farmers, December 2009 (Issue No. 4)
 • International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) (2000). Enhancing the contribution of neglected and underutilized species to food security, and to incomes of the rural poor. Project proposal submitted to IFAD, 2000
 • Joshi, P.K., Gulati, A.A., Birthal, P.S. and Twari, L. (2003) Agriculture diversification in South Asia: Pattern, determinants and policy implications. Discussion Paper No. 57. Market structure studies division. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 • Nadeau, E and Zakaria, M. (2012). The Sahel's Tree of Life: The Story of CLUSA's Moringa VC Project in Niger. Working paper prepared for the National Cooperative Business Association (NCBA) and the Cooperative League of the USA (CLUSA). Assessed on http://www.huffingtonpost.com/annette-frost/moringa-the-tree-of-life_b_1645858.html on 24 Aug 2012 04:34:37 GMT.
 • Padulosi, S., Eyzaquirre, P. and Hodgkin. T. (1999). Challenges and strategies in promoting conservation and use of neglected and underutilized crop species. p. 140–. In: J. Janick (ed.), Perspectives on new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA
 • Quenum, B.M. (2001): Cashew Nut World Wide Market. Available on the internet at http://businessafrica.hispeed.com/africabiz/kashew.htm
 • Tobin, J. 1958. Estimation of relationships for limited dependent variables." Econometrica 26: 24-36.