Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Aneta Wysokińska-Senkus

Evolution of standardization and quality management systems in the world food sector in the context of globalization

Ewolucja standaryzacji i zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej na świecie a proces globalizacji

Abstract: The paper gathers and organizes the key events of the evolution of standardization and quality management systems in the global food sector with the special focus on the dairy industry. The quality is one of more important elements of modern business strategies – quality of products and services, but also the quality of administration, organization, work and environment.

Keywords: quality management systems, food sector, globalization, standardization

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_18.pdf

For citation: Wysokińska-Senkus A. 2006 Ewolucja standaryzacji i zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej na świecie a proces globalizacji. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 239 - 248;