Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Hubert Szramka

The analysis of economic activities of the state forests in Poland in years 1951-1975

Analiza działalności gospodarczej lasów państwowych w Polsce w latach 1951-1975

Abstract: The study comprises the analysis of economic activities of the State Forests in Poland in years 1951-1975. The subject of analyses comprises mean five-year values of basic economic tasks, employment structure and remunerations.

Keywords: economic activities, State Forests

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_17.pdf

For citation: Szramka H. 2006 The analysis of economic activities of the state forests in Poland in years 1951-1975. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 231 - 237;