Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Danuta Szczepańska, Wincenty Wrześniewski

System of financing of agricultural secondary schools

System finansowania średniego szkolnictwa rolniczego

Abstract: The paper presents system of financing of agricultural secondary schools before and during the education reform in the years 1999-2006.

Keywords: system of financing of agricultural secondary schools, national budget, local administration budget, education coupon

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_16.pdf

For citation: Szczepańska D., Wrześniewski W. 2006 System finansowania średniego szkolnictwa rolniczego. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 215 - 229;