Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Barbara Hadryjańska

Economic and ecological aspects of utilization of conventional and renewable energy sources in economic processes

Aspekt ekologiczno-ekonomiczny wykorzystania źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej w procesie gospodarowania

Abstract: In the article the potential and utilization of conventional and renewable energy are shown. The problem of economic profitability of management is discussed and its influence on natural environment.

Keywords: conventional energy, renewable energy, energy management

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_10.pdf

For citation: Hadryjańska B. 2006 Economic and ecological aspects of utilization of conventional and renewable energy sources in economic processes. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 141 - 160;