Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXVII (5) 2006

Zbigniew Gołaś, Anna Bieniasz

Strategies of financial liquidity of individual agricultural farms

Strategie płynności finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych

Abstract: The results of agricultural farms classification according to financial liquidity strategies which reflect the management of working capital have been presented in the study. The aggressive, conservative and mixed strategies have been separated. Moreover, taxonomical methods to delimitation general strategy of financial liquidity were suggested.

Keywords: financial liquidity, strategies for working capital, agriculture, farms

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol377/issue5/art_9.pdf

For citation: Gołaś Z. , Bieniasz A. 2006 Strategie płynności finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych. . Rocz. AR Pozn. 377,Ekonomia 5: 125 - 140;